Skutki negatywnych wpisów w BIK

Każdy klient firmy pożyczkowej czy też banku powinien zdawać sobie sprawę z tego, że po podpisaniu umowy pożyczki lub kredytu jego dane znajdą się w pewnych bazach. Jedną z nich jest Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK. Instytucja ta ma za zadanie zbierać, gromadzić oraz udostępniać informacje dotyczące opóźnień w spłacie kredytu lub pożyczki, a także dane dotyczące terminowo regulowanych zobowiązań. Kiedy informacje o pożyczkobiorcach trafiają do BIK-u? Jakie skutki mogą mieć negatywne wpisy?

BIK – jak to wszystko działa?

Informacje, które gromadzi Biuro Informacji Kredytowej, stanowią cenną bazę danych dla banków oraz firm pożyczkowych. Na ich podstawie instytucje finansowe są w stanie ocenić, czy potencjalny pożyczkobiorca wnioskujący o pomoc finansową jest rzetelnym i wiarygodnym klientem, któremu można przyznać pożyczkę.

Podczas rozpatrywania wniosku zarówno o kredyt w banku, jak i pożyczkę w firmie pożyczkowej instytucja finansowa wysyła zapytanie do BIK-u. Wówczas otrzymuje ona informacje dotyczące między innymi historii kredytowej klienta. Historia kredytowa zawiera dane dotyczące historii spłat rat posiadanych przez klienta kredytów, pożyczek, zadłużenia na karcie kredytowej czy też debetowej, jak i innych rodzajów zobowiązań finansowych.

Pożyczkobiorcy, którzy regulują raty w terminie, mogą pochwalić się bardzo dobrą historią kredytową. Są oni także postrzegani jako wiarygodny, terminowy klient. W takim przypadku szanse na otrzymanie pomocy finansowej są duże. Osoby, które zapominały o terminowym regulowaniu swoich zobowiązań, muszą liczyć się z gorszą historią kredytową. To z kolei może stanowić dość poważną przeszkodę podczas starania się o udzielenie kredytu lub pożyczki.

Scoring w BIK – czym właściwie jest?

Każdy klient, którego dane znajdują się w BIK-u, ma swój indywidualny profil z oceną punktową, czyli popularnie nazywanym scoringiem. W celu wyliczenia tego wskaźnika analitycy stosują specjalnie opracowaną formułę matematyczno-statystyczną. Minimalna ocena punktowa może wynosić 192 punktów, maksymalna zaś 631 punktów. Punkty te przeliczają się zaś na gwiazdki. Ostatecznie wygląda to tak:

Im wyższa ocena punktowa (gwiazdkowa) danego klienta, tym większa jego wiarygodność w oczach instytucji finansowej.

Pożyczki w firmach pozabankowych a BIK

Informacje dotyczące spłacanych zobowiązań, jak również ewentualnych opóźnień w spłacie do BIK-u przekazują nie tylko banki, ale także firmy pożyczkowe oraz SKOK-i. Mimo to niektóre podmioty pozabankowe oferują swoim klientom pożyczki bez BIK-u. Pożyczkodawcy nie weryfikują wówczas informacji dotyczących pożyczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Takie produkty finansowe można znaleźć w rankingu pożyczek online bez BIK-u.

Skutki wpisów w BIK

Jak więc można wywnioskować z artykułu, skutki wpisów w BIK zależą przede wszystkim od danego klienta. Jeżeli więc w ciągu ostatnich 5 lat klient terminowo spłacał zobowiązania, ma on pozytywną historię kredytową, co przekłada się na jego wyższą wiarygodność w oczach firmy pożyczkowej oraz banku. Zwiększa to szanse na przyznanie kolejnej pożyczki lub kredytu, a także może pomóc w wynegocjowaniu lepszych warunków finansowania, czyli niższej prowizji lub oprocentowania.

Nieterminowe regulowanie zobowiązań może skutkować negatywnymi wpisami w BIK-u, a tym samym negatywną historią kredytową. Prowadzi to do niskiego scoringu, co istotnie utrudnia, a nawet uniemożliwia zaciągnięcie jakiejkolwiek pożyczki lub kredytu. Na tym punkcie wyczulone są niemalże wszystkie banki oraz niektóre firmy pożyczkowe. Informacje gromadzone w BIK-u stanowią bowiem podstawowy element badania zdolności kredytowej klienta wnioskującego o kredyt lub pożyczkę.

Jak usunąć negatywny wpis w BIK-u?

Jeżeli w niedalekiej przyszłości klient zamierza starać się o przyznanie mu większego kredytu, na przykład na budowę domu lub zakup mieszkania, powinien dbać o pozytywną historię kredytową. Jak już zostało wspomniane, składają się na nią między innymi informacje zgromadzone w BIK-u. Co, jeżeli zdarzy nam się negatywny wpis w BIK-u? Czy można go wymazać? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Odpowiedź jest prosta. Jeżeli mamy taką możliwość, spłaćmy kredyt lub pożyczkę w całości. Następnie w instytucji finansowej, w której mieliśmy zobowiązanie, powinniśmy złożyć dyspozycję zamknięcia kredytu lub pożyczki. Kolejnym krokiem jest wysłanie pisma do centrali danego banku lub firmy pożyczkowej z prośbą o wycofanie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych na zamkniętych liniach kredytowych, lub pożyczkowych. Instytucja finansowa ma 30 dni na odpowiedź.

Aktualizowanie danych znajdujących się w BIK-u

Każdy bank oraz firma pożyczkowa mają obowiązek informowania BIK-u o zmianach zachodzących w zobowiązaniach klientów. Mowa tu zarówno o całkowitej spłacie długu, jak i jego wygaśnięciu czy korekcie wysokości. Oznacza to, że po uregulowaniu kolejnej raty pożyczki lub jej spłaceniu instytucja finansowa w ciągu 7 dni powinna przekazać tego typu informację do BIK-u.