Pożyczka na weksel w praktyce

Zbyt niska zdolność kredytowa może być głównym powodem tego, iż otrzymamy odmowną decyzję, starając się o pożyczkę lub kredyt. Kiedy firma pożyczkowa pomimo reklamowania się jako udzielająca wsparcia praktycznie wszystkim, odmówi nam przyznania danego produktu finansowego, z pewnością będziemy starali się znaleźć jakieś inne, alternatywne rozwiązanie. Wówczas na naszej drodze może stanąć pożyczka na weksel. Dlaczego powinniśmy na nią uważać? Co powinno wzbudzić nasze wątpliwości?

Przyznajmy, iż żadna rzetelna firma pożyczkowa (ani bank) nie pożyczy pieniędzy osobie, która nie dysponuje odpowiednimi środkami na spłatę swojego zadłużenia. Dlatego też tak wiele podmiotów skrzętnie analizuje zdolność kredytową każdego klienta starającego się o pożyczkę. W praktyce oznacza to, że niektórzy pożyczkobiorcy nie mogą liczyć nawet na najmniejszą pomoc finansową. Ostatnią deską ratunku wydają się pożyczki na weksel. Są one przyznawane na indywidualnych warunkach, które w większości przypadków ustalane są przez nierzetelnych pożyczkodawców.

Jak wygląda pożyczka na weksel w praktyce?

Weksel, według swej definicji, jest papierem wartościowym, który wystawia pożyczkodawca. Na jego podstawie może on się domagać spłaty sumy wpisanej na blankiecie. Jeżeli pożyczkobiorca nie uiści należnych pieniędzy, musi liczyć się z tym, że firma pożyczkowa przekaż sprawę do sądu, co może grozić postępowaniem egzekucyjnym.

Jak rozpoznać weksel? Jest to blankiet, który powinien zawierać nazwę „weksel”, datę oraz miejsce podpisania dokumentu, datę oraz miejsce spłaty zadłużenia, dane podmiotu udzielającego pożyczki, dane pożyczkobiorcy, a także podpis osoby zobowiązującej się do spłaty należności.

Weksel powinien również zawierać wysokość kwoty zobowiązania. Tylko wtedy klient wie, jaką sumę decyduje się pożyczyć, a jaką będzie musiał spłacić. Nierzetelne firmy pożyczkowe stosują jednak nieco inną praktykę. Zachęcają pożyczkobiorców do podpisania weksla in blanco, czyli blankietu, w którym najczęściej zostały podane wszystkie dane oprócz wysokości kwoty do spłaty.

Weksel oraz nieuczciwe praktyki firm pożyczkowych

Podpisanie weksla in blanco może wiązać się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Klient, który podpisze dokument bez określonej kwoty, może mieć z tego tytułu duże problemy. Pomimo tego, że firma pożyczkowa będzie zapewniała o swojej rzetelności i uczciwości, nie powinno się jej wierzyć. Wielu pożyczkodawców przekonuje, iż uzupełni weksel o informacje dotyczące wysokości sumy do spłaty później. Dlaczego?

Ponieważ „później” na wekslu może zostać umieszczona dowolna kwota. W przypadku nieuczciwych firm pożyczkowych z pewnością będzie ona dużo wyższa niż wartość pożyczki. Udowodnienie tego, że pożyczkodawca kłamie, jest bardzo trudne. Instytucja, która wejdzie na drogę sądową, może wykorzystać weksel jako podstawę do domagania się spłaty zobowiązania – nawet jeżeli zdaniem klienta wielokrotnie przekracza ono wartość przyznanej pożyczki. Sąd w toku sprawy przeanalizuje jedynie, czy weksel spełnia wymogi formalne. Żaden sędzia nie będzie zastanawiał się nad wysokością kwoty widniejącej na dokumencie. Weksel, który nie wzbudzi żadnych zastrzeżeń sądu, będzie musiał zostać spłacony zgodnie z zawartymi na nim informacjami.

Tak więc podpisanie weksla in blanco może w praktyce oznaczać utratę całego majątku. Nieuczciwy pożyczkodawca z pewnością wykorzysta sytuację, aby umieścić na blankiecie dowolną kwotę. Klient, jeżeli sąd go do tego zobowiąże, będzie zmuszony oddać taką kwotę, jaka została wpisana na wekslu. Nawet jeżeli w rzeczywistości pożyczkobiorca pożyczył dużo mniej pieniędzy.

Każdy weksel in blanco powinien wzbudzić naszą czujność oraz ostrożność. Nawet gdy pożyczkodawca będzie nas przekonywał, iż nie ma to żadnego znaczenia – nie zgadzajmy się na podpisanie dokumentu znacznie zawyżającego wartość pożyczki, którą notabene otrzymamy na weksel.

Ważne wskazówki dotyczące pożyczki na weksel

Weksel to dokument, o którym przeznaczeniu orientuje się nie każdy z pożyczkobiorców. Taką właśnie nieświadomość klientów wykorzystują nieuczciwe firmy pożyczkowe, wmawiając korzystniejsze warunki spłaty, niższe oprocentowanie, dłuższy okres spłaty itp.

Osoby, które muszą nagle pożyczyć pieniądze, a ich zdolność kredytowa im to uniemożliwia, chętniej dają się namówić i padają ofiarami nieuczciwych praktyk firm pożyczkowych. Wielu jest po prostu przekonanych, iż pożyczka na weksel to ich ostatnia deska ratunku. Często więc podpisanie weksla in blanco niesie za sobą więcej negatywnych skutków, aniżeli jakichkolwiek korzyści. Gdy klient zorientuje się, że został oszukany, może już być za późno, aby w jakiś sposób zareagować.

Dla swojego bezpieczeństwa, a także spokoju nerwów warto unikać pożyczek na weksel. Jeżeli klient ma problemy z płynnością finansową i wpadł w spiralę zadłużenia, powinien starać się znaleźć inne wyjście z sytuacji. Czasami warto skorzystać z pomocy doradcy, w innych przypadkach jedynym wyjściem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Gdy potrzebna jest nam dodatkowa gotówka, możemy również spróbować skorzystać z pomocy firm pożyczkowych oferujących pożyczki dla zadłużonych.