Czy chwilówki mog? by? ta?sze od po?yczki bankowej?

Ogólnie panuje przekonanie ?e szybkie po?yczki pozabankowe potocznie nazywane chwilówkami s? o wiele dro?sze od po?yczek bankowych. Czy jednak w pewnych wypadkach mog? by? ta?sze ? Okazuje si? ?e tak, i to o wiele. Dziwne, aczkolwiek prawdziwe poniewa? do tej pory to po?yczka bankowa by?a zawsze ta?sza.

Do niedawna banki nie oferowa?y tzw. szybkich po?yczek, jednak widz?c jak szybko zdobywaj? rynek firmy pozabankowe oferuj?ce po?yczki chwilówki same te? zacz??y oferowa? szybkie po?yczki. Co prawda na dzie? dzisiejszy tylko kilka banków ma w swojej ofercie produkt podobny do chwilówek, ale okazuje si? ?e czasem mo?e on by? dro?szy od produktu pozabankowego o nawet 200 z?otych.

Poni?ej przedstawiamy przyk?adow? ofert? firm pozabankowych i banków która doskonale to obrazuje:

Oferty pozabankowe:

  1. Vivus – Pierwsza po?yczka za darmo.
  2. Ekspres Kasa – Pierwsza po?yczka za darmo.
  3. Ofin – Pierwsza po?yczka za darmo.

Oferty bankowe:

  1.  Bank Pocztowy – koszt po?yczki = 200 z?.
  2.  PKO – koszt po?yczki = 108 z?.
  3. Smart Bank – koszt po?yczki = 200 z?.

?ród?o informacji: Strony internetowe banków oraz poszczególnych firm po?yczkowych.

Jak wi?c wida? szybka po?yczka w banku wcale nie musi by? ta?sza, a w niektórych przypadkach wr?cz przeciwnie jest o wiele dro?sza. Banki jeszcze nie tak dawno zarzeka?y si? ?e nie b?d? wchodzi? w dystrybucj? tzw. po?yczek chwilówek. Co wi?c je sk?oni?o do tego kroku ?, no có?, po prostu pieni?dze. Banki zobaczy?y ?e wielu klientów ucieka im do firm pozabankowych wi?c same zacz??y oferowa? podobny produkt.

Po drugie uzyskanie takiej po?yczki w banku jest o wiele trudniejsze. W banku musimy zjawi? si? osobi?cie, przedstawi? za?wiadczenie o zarobkach, nie mamy opcji przed?u?enia terminu p?atno?ci, a je?li widniejemy w bazach typu BIK z negatywnymi wpisami nie mamy najmniejszych szans na po?yczk?. W firmach pozabankowych nie ma tych problemów, wnioskowa? o po?yczk? mo?emy przez internet lub telefon, nie musimy i?? do siedziby firmy, nie s? wymagane za?wiadczenia o zarobkach, mo?emy przed?u?y? termin p?atno?ci po?yczki, jest du?o ?agodniejsza weryfikacja gdy posiadamy negatywne wpisy w bazach.

Jak wi?c wida? w niektórych przypadkach po?yczka w firmie pozabankowej nie do?? ?e jest ?atwiejsza do uzyskania, to tak?e ta?sza, a wr?cz darmowa. Czasem banki po prostu wypadaj? gorzej w porównaniu podobnych produktów.