Baza ERIF – jakie informacje się w niej znajdują?

Większość osób słyszała już o bazie BIK. Jej zadaniem jest gromadzenie oraz udostępnianie informacji o kredytobiorcach i pożyczkobiorcach. Oprócz niej na polskim rynku funkcjonują jeszcze BIG, CRIF, KRD oraz ERIF. Czym właściwie jest baza ERIF? Co warto o niej wiedzieć?

Biura informacji gospodarczej i kredytowej – jaka jest ich rola?

Biura informacji gospodarczej i kredytowej to bazy informacji, które są cennym źródłem informacji m.in. dla instytucji udzielających pożyczek oraz kredytów. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 roku głównym zadaniem baz danych jest pośrednictwo w wymianie informacji gospodarczych. Pośrednictwo to polega na otrzymywaniu informacji od wierzycieli, gromadzeniu ich oraz udostępnianiu innym, uprawnionym do tego podmiotom.

Informacje o klientach, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty firmy pozabankowej lub tradycyjnego banku i zaciągną pożyczkę (kredyt), trafią bezpośrednio do biur informacji gospodarczej (mogą to być informacje zarówno o terminowej, jak i nieterminowej spłacie). Z zasobów bazy danych mogą skorzystać później inne podmioty (firmy pożyczkowe, banki), u których klient złoży wniosek o pożyczkę / kredyt.

Kilka słów o historii ERIF

Baza ERIF powstała w 2003 roku. Rok później znalazła się w szeregach Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Początkowo baza działała pod nazwą KSV BIG S.A. i stanowiła część austriackiego przedsiębiorstwa. Biuro w 2007 roku zostało wykupione przez polską Grupę Kapitałową KRUK. Ostatecznie jego nazwa została zmieniona na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF – czym jest?

Zadaniem bazy ERIF jest wspomniane wcześniej przechowywanie oraz udostępnianie informacji gospodarczych. Ponadto biuro zajmuje się przetwarzaniem danych w celach statystycznych, a także prowadzeniem działań edukacyjnych i szkoleniowych. W bazie ERIF gromadzone są informacje zarówno o konsumentach indywidualnych, jak i podmiotach gospodarczych. Są to dane dotyczące dłużników zwlekających ze spłatą swoich zobowiązań oraz rzetelnych płatników.

Podstawowe zadania ERIF

Podstawowym zadaniem bazy ERIF jest dostarczanie podmiotom zainteresowanym (i upoważnionym) informacji o wierzycielach. Biuro pozwala na lepszą weryfikację wiarygodności poszczególnych konsumentów indywidualnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Misją ERIF jest podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie ilości zadłużeń oraz stworzenie przejrzystych, bezpiecznych warunków na rynku finansowym. ERIF co trzy miesiące weryfikuje informacje zgromadzone w swojej bazie.

Informacje zgromadzone w bazie ERIF zawierają dane dotyczące sektorów m.in.: bankowego, firm pozabankowych, telekomunikacyjnego, budżetowego, multimedialnego oraz innych.

Dzięki ERIF wiele podmiotów może zmniejszyć ryzyko zawarcia niekorzystnych dla siebie transakcji (z opóźnieniem w spłacie lub całkowitym brakiem spłaty zobowiązania). Z bazy ERIF korzystają także firmy pożyczkowe, które chcą zweryfikować potencjalnego pożyczkobiorcę – czy będzie on rzetelnym klientem, czy nie.

Baza ERIF – jakie informacje się w niej znajdują?

W bazie ERIF znajdują się zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Trafiają więc do niej osoby, które regularnie spłacają swoje zobowiązania, a także ci, którzy zalegają z ich spłatą. W bazie znajdują się dwa rodzaje informacji: lista dłużników (negatywne) oraz lista rzetelnych podmiotów (pozytywne). W 2016 roku w bazie znajdowało się blisko 5,8 miliona wpisów, z czego większość (3 miliony) stanowiła informacje o charakterze pozytywnym.

Informacje negatywne dotyczą osób oraz podmiotów gospodarczych, które zwlekają ze spłatą swojego zadłużenia. Wpisy zawierają m.in. datę ujawnienia zadłużenia, kwotę zobowiązania wraz z walutą, dane dotyczące postępowania w sprawie. Informacje negatywne trafiają do bazy bez względu na to, czy klient wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.

Informacje pozytywne to spis danych o konsumentach oraz podmiotach gospodarczych, które regulują swoje zobowiązania w terminie. Tego typu dane trafiają do bazy ERIF za zgodą konsumenta. Z reguły zgodę na przekazywanie informacji podpisuje się podczas zawierania umowy pożyczkowej lub kredytowej. Są to dane, które informują o: sumie zobowiązania wraz z walutą oraz dacie wymagalności płatności.

Lista dłużników bazy ERIF – kto może się na niej znaleźć?

Aby trafić na listę dłużników bazy ERIF, wystarczy, że wystąpi zwłoka w spłacie należności w wysokości 200 złotych w przypadku konsumenta indywidualnego lub 500 złotych w przypadku podmiotów gospodarczych. Wierzyciel ma obowiązek przesłać pisemne zawiadomienie osobie zwlekającej ze spłatą zobowiązania 30 dni przed planowanym wysłaniem informacji o zaległościach do ERIF. Dokument taki zawiera m.in. wezwanie do zapłaty wraz z terminem, do którego należy zapłacić zaległe zobowiązanie oraz pouczenie o tym, że niezastosowanie się do żądania będzie skutkowało wpisaniem do baz dłużników. Jeżeli w wyznaczonym terminie zobowiązanie zostanie spłacone, dłużnik nie trafi do bazy.

Negatywne wpisy w ERIF mogą skutkować m.in. problemami w zaciągnięciu kolejnej pożyczki lub kredytu. Co prawda, niektóre firmy reklamują się jako instytucje udzielające pożyczki bez weryfikowania bazy ERIF, jednak z całą pewnością sprawdzają klienta w innych bazach informacji gospodarczej i kredytowej. Negatywne wpisy mogą także uniemożliwić podpisanie umowy na abonament telefoniczny lub Internet.