Czym są alerty BIK?

Alerty BIK powstały po to, aby chronić przed zaciągnięciem pożyczki lub kredytu na nasze dane osobowe przez osoby trzecie. Okazują się szczególnie pomocne w przypadku, gdy ktoś ukradnie nasze dokumenty lub też je zgubimy. Wyłudzenie pożyczek lub kredytów to wciąż ogromny problem, przed którym nie zawsze łatwo jest się ustrzec. Szczególnie w przypadku firm pożyczkowych, które wymagają jedynie dowodu osobistego do udzielenia pożyczki.

Każdy może stać się ofiarą oszustwa. Dzięki alertom BIK możemy w łatwy sposób uchronić swoje finanse i nerwy przed ewentualnym wyłudzeniem pożyczki lub kredytu na nasze dane. Powiadomienie pozwala na szybką reakcję oraz unieważnienie transakcji w porę. Ponadto mamy możliwość zgłoszenia próby wyłudzenia do odpowiednich służb, w tym na policję. Rozwiązanie to pozwala uniknąć konieczności spłacania zobowiązania, które osoba trzecia zaciągnęła na nasze dane.

Alerty BIK – czym są?

Alerty BIK to nic innego jak usługa, która ma na celu zabezpieczenie nas przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki na nasze dane. Wystarczy wykupić pakiet, by przez cały rok, 24 godziny, 7 dni w tygodniu mieć pewność, iż nikt nie wyłudzi pieniędzy na nasze dane. Mechanizm działania alertów BIK jest bardzo prosty.

Dostałem alert BIK – co mam robić?

Powiadomienia w ramach alertów BIK mogą przychodzić zarówno w formie SMS-a, jak i na skrzynkę e-mailową. Jeżeli otrzymamy taką informację, oznacza to, że bank lub firma pożyczkowa złożyła zapytanie do BIK o nasze dane osobowe. Większość podmiotów udzielających kredytów lub pożyczek, zanim zdecyduje się na przyznanie klientowi środków pieniężnych, sprawdza jego historię i zdolność kredytową w systemie BIK.

Alert BIK otrzymuje klient, dla którego przygotowywana jest indywidualna oferta bankowa, ubiega się on o kredyt lub pożyczkę, czy też ktoś próbuje w jego imieniu zaciągnąć zobowiązanie. Wówczas to otrzymuje on informacje w postaci SMS-a lub e-maila z notatką, że jego dane osobową są właśnie przetwarzane.

Jeżeli to nie klient stara się o pożyczkę lub kredyt, lecz w jego imieniu ktoś próbuje wyłudzić pieniądze, powinien niezwłocznie skontaktować się z BIK-iem na podany we wiadomości numer (nr tel. 22 348 44 44). Dzięki temu będzie miał możliwość uzyskania informacji o tym, jaki podmiot przetwarza jego dane osobowe i odpowiednio zareagować.

Jeżeli podczas rozmowy z pracownikiem infolinii BIK-u wystąpi podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczącego wyłudzenia kredytu lub pożyczki na dane klienta, BIK niezwłocznie przekaże taką notkę do instytucji wysyłającej zapytanie. Transakcja zostanie wstrzymana, co uniemożliwi próbę wyłudzenia pieniędzy przez osoby trzecie.

Alerty BIK mogą również informować o pogorszeniu się historii kredytowej

BIK za pomocą alertu może również poinformować klienta o pogarszającej się historii kredytowej. Może to nastąpić, gdy któreś ze zobowiązań nie zostało spłacone na czas. Raport BIK umożliwia zidentyfikowanie zaległej spłaty oraz jej uregulowanie. Opóźnienie w spłacie nawet jednej raty pożyczki lub kredytu może negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej klienta w systemie BIK-u.

Jakie powiadomienia można otrzymać w ramach alertów BIK-u?

Klient, który postanowi wykupić alerty BIK-u, może liczyć na powiadomienia dotyczące:

Jaki jest koszt alertów BIK?

Alerty BIK mogą być aktywowane jako pojedyncza usługa lub w pakiecie z dodatkowymi usługami. Pakiet podstawowy to koszt 24 złotych na cały rok. Alerty w pakiecie kosztują zaś 99 złotych. W tej cenie klient otrzymuje nie tylko alerty chroniące przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki, lecz także m.in.:

Aktywacja usługi alerty BIK – to proste!

Aby aktywować usługę alertów BIK, wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową BIK-u oraz wypełnić odpowiedni formularz. Konieczne jest podanie numeru PESEL, potwierdzenia tożsamości oraz ustalenia hasła dostępu do serwisu BIK. Następnie należy wybrać interesujący nas pakiet alertów oraz dokonać płatności za usługę.

Podsumowanie

Dzięki alertom BIK klient ma pewność, iż jest odpowiednio chroniony przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki na jego dane. Co roku w Polsce wyłudzane są kredyty na łączną wartość nawet 600 milionów złotych oraz pożyczki na sumę 50 milionów złotych. Alerty BIK pozwalają uchronić przed koniecznością spłacania zobowiązania zaciągniętego na nasze dane, a także monitorować naszą historię kredytową dzięki powiadomieniom o nieterminowej spłacie raty zobowiązania.