Wpisanie pożyczki w koszty firmy – kiedy i na jakich zasadach?

Przedsiębiorcy, szczególnie ci pomniejsi i początkujący, chętnie redukują wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem biznesu, poprzez wpisywanie wydatków firmowych w koszty. Ma to znaczenie wtedy, kiedy chcą, by zmniejszyła się wysokość podatku dochodowego, szczególnie gdy dopiero rozpoczynają działalność lub planują ją intensywnie rozwijać i wiedzą, że oba te rozwiązania pociągną za sobą wysokie nakłady pieniężne, bardzo często finansowane pożyczką. W związku z tym rodzi się pytanie – czy pożyczka również może zostać rozliczona jako poniesiony przez pożyczkobiorcę koszt?

Pożyczki sposobem na rozwój działalności

Osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub mały biznes bardzo trudno jest uzyskać kredyt bankowy, szczególnie na wczesnym etapie funkcjonowania. Banki jednak pochodzą do tego typu osiągania dochodów bardzo restrykcyjnie. Najczęściej, by otrzymać pożyczkę, niezbędne jest utrzymanie funkcjonowania firmy przynajmniej przez 12 miesięcy (nieliczne banki mogą pozwolić na 6 miesięcy) oraz utrzymywania stałego, miesięcznego dochodu na odpowiednio wysokim poziomie. Jak wiadomo, jest to też okres, w którym trzeba wydać pieniądze nie tylko na zaplecze techniczne (specjalistyczny sprzęt, materiały biurowe, towar sprzedażowy, niekiedy oprogramowanie komputerowe), ale również na bieżące funkcjonowanie firmy, takie jak np. składki ZUS (sprawdź, w jaki sposób otrzymasz pożyczkę na opłacenie składek).

Pomoc w sfinansowaniu działalności firmy często przynoszą pozabankowe firmy pożyczkowe. W przeciwieństwie do banków mają mniej restrykcyjne wymagania i akceptują każdy rodzaj dochodu, często nawet od osób, które nie posiadają imponującej historii kredytowej w BIK lub mają zaległości w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Taka pożyczka nie tylko może ukształtować przyszłość firmy, ale również sprawić, że pożyczkobiorca zapłaci mniejszy podatek dochodowy.

Pożyczka, a koszty poniesione przez firmę

Jak najbardziej możliwe jest, by pożyczkę wpisać w koszty firmowe, a tym samym pomniejszyć dochód. Idealnym byłoby, gdyby mogła być to cała kwota pożyczki, tym bardziej że została ona spożytkowana na cele firmowe, a my i tak musimy oddać firmie pożyczkowej cały pożyczony kapitał. Tak niestety nie jest, a za koszt firmowy zgodnie z przepisami ustawy o PIT przyjmuje się jedynie odsetki od pożyczki.

Ponadto, aby móc wpisać pożyczkę w koszty firmowe, pożyczkodawca musi spełnić następujące warunki:
• pożyczka musi zostać wykorzystana wyłącznie w celach działalności,
• przedsiębiorca musi być w stanie udokumentować taką pożyczkę i jej spożytkowanie (będzie to umowa pożyczkowa, dowód wpłaty pieniędzy na konto, a także dowody zakupu produktów firmowych),
• nie może być to pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w trakcie inwestycji,
• pożyczka musi być udzielona przez instytucję zewnętrzną; absolutnie niedozwolone jest zaciągnięcie pożyczki u jednego ze wspólników,
• odsetki muszą być liczone na bieżąco – aby móc je wpisać w koszty, trzeba je faktycznie zapłacić, nie tylko przedstawić konieczność ich uiszczenia,
• odsetki wpisane w koszty muszą być proporcjonalne do tego, jaka część pożyczki została wydana na firmę – jeżeli na firmę wydamy tylko połowę pożyczki, to kosztem prowadzenia działalności także będzie wyłącznie połowa odsetek.

Co jeszcze można wpisać w koszty firmowe?

Koszty firmowe to, mówiąc prostymi słowami, nakłady pieniężne, które mają pomóc przedsiębiorcy uzyskać albo zabezpieczyć uzyskanie przychodu. Nie ma jednoznacznej interpretacji, co jest kosztem, a co nie, ale przedsiębiorca musi udowodnić związek kosztu z prowadzeniem działalności firmowej – z tego powodu bardzo często dochodzi do nadużyć. Najczęściej uznawanymi za koszty są:

• koszty rozpoczęcia działalności
• koszty urzędowe – np. opłaty skarbowe
• środki trwałe – urządzenia, maszyny, budynki, sprzęt biurowy
• towary sprzedażowe
• licencje na oprogramowanie komputerowe
• prawa majątkowe
• prawa do patentów, znaków towarowych
• usługi telekomunikacyjne
• media
• wydatki poniesione na reklamę
• wynagrodzenie pracownicze
• składki ZUS
• wyjazdy służbowe
• outsourcing (np. wydatki na usługi księgowe)

Chwilówka również może zostać wpisana w koszty!

Pożyczki zaciągnięte w firmach pożyczkowych, które w większości są pożyczkami konsumenckimi, czyli udzielanymi wyłącznie osobom fizycznym, również mogą zostać wpisane w koszty prowadzenia działalności, o ile pieniądze z nich pochodzące zostaną wydane wyłącznie na ten cel. Jest to szczególnie widoczne w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które działalność firmową mogą finansować również ze środków własnych, do których należą też pieniądze pochodzące z pożyczki. Z punktu widzenia prawa podatkowego, nie jest ważne to, jak nazywa się kredyt lub pożyczka (konsumencki, inwestycyjny, firmowy, a nawet hipoteczny), ale to, na co zostanie on wydany.

Dlatego też młodzi przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z możliwości, jakie oferuje im rynek pożyczek online, tym bardziej że są to pożyczki udzielane bez zaświadczeń, a więc dużo łatwiej zdobyć takie finansowanie. Także w tym przypadku możliwe jest jednak odpisanie wyłącznie kosztów pozyskania pożyczki. Pozabankowe pożyczki online mają w tym wypadku jeszcze jedną, znaczącą zaletę – występują w tak różnych formach i jest ich tak wiele, że bez problemu, dzięki narzędziom takim jak porównywarka pożyczek, można dostosować je do swoich możliwości i potrzeb.