Wcześniejsza spłata pożyczki – jakie są koszty?

Jednym z podstawowych praw każdego pożyczkobiorcy jest możliwość oddania pożyczki online przed czasem. Jeżeli tylko klient firmy pożyczkowej jest w stanie spłacić pożyczkę po dwóch tygodniach, zamiast po zakładanych standardowo 30 dniach, firma nie ma innego wyjścia, jak mu to umożliwić.

Jakie firmy oferują taką możliwość?

Można powiedzieć, że wszystkie – a przynajmniej wszystkie zaufane. Jeśli być dokładnym, nie jest to bowiem możliwość, a prawo pożyczkobiorcy i nie zależy ono od dobrej woli pożyczkodawcy. Wręcz przeciwnie, takie postępowanie regulowane jest prawnie i podlega sztywnym normom. Firmy pożyczkowe podlegają bowiem pod regulacje występujące w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o kredytach konsumenckich.

Według zapisu art. 49 ustawy o kredytach konsumenckich, „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Wynika z tego, iż firma pożyczkowa nie tylko musi wcześniejszą spłatę klientowi umożliwić, ale także ponownie przeliczyć należne koszty i obniżyć ich wysokość o kwotę proporcjonalną do liczby dni dzielących pożyczkobiorcę od ostatecznego terminu spłaty.

Co ważne – dotyczy to WSZYSTKICH kosztów, a nie tylko np. kosztów zmiennych, zależnych od długości trwania pożyczki.
W ostatnim czasie – 23.05.2019 – zostało to nawet potwierdzone przez Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który wydał opinię, iż w przypadku gdy konsument dokonał przedterminowej spłaty, obniżka, do której jest on uprawniony, MOŻE dotyczyć kosztów, których kwota nie jest zależna od długości trwania umowy o kredyt. Co więcej państwo członkowskie nie może ograniczyć tej obniżki – a sąd krajowy nie może tak interpretować przepisów krajowych – tylko do kwoty kosztów zaoszczędzonych przez instytucję kredytową w wyniku przedterminowej spłaty.

Czy wcześniejsza spłata wymaga dodatkowej opłaty?

Istnieje taka dozwolona prawnie możliwość, ale dotyczy ona tylko pożyczek ratalnych. Dlaczego? Art. 50. ustawy o kredytach konsumenckich mówi, że pożyczkodawca może żądać opłaty, jeżeli kwota pozostała do spłaty przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku (jest to obecnie niemalże 14 tysięcy złotych), a oprocentowanie jest stałe. Wtedy firma pożyczkowa może żądać od klienta prowizji rekompensacyjnej – w końcu wcześniejsza spłata pożyczki to dla niej mniejszy zarobek związany z prowizją. Taka prowizja nie może jednak wynosić więcej niż 1% nadpłacanej kwoty.

Jak spłacić taką pożyczkę?

Ustaliliśmy już, że każdy konsument, a takim jest pożyczkobiorca, ma prawo spłacić pożyczkę w dowolnym momencie. O ile terminowa spłata pożyczki jest prosta, bo wystarczy jedynie zrobić przelew bankowy według wytycznych, o tyle spłata wcześniejsza może wymagać podjęcia pewnych czynności. Oczywiście nie w każdej firmie, gdyż każda taka instytucja może stosować swoje własne ramy działania. Najlepiej, jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki sprawdzić w umowie, w jaki sposób taka spłata powinna nastąpić.

Firmy pożyczkowe stosują kilka podstawowych praktyk oddawania pieniędzy przed upływem ostatecznego terminu spłaty. Niektóre z nich dopuszczają:

• Spłatę pożyczki z całością kosztów bez informowania pożyczkodawcy. Wcześniejsza spłata w firmie Vivus czy LendOn nie wymaga informowania o tym. Po prostu, w wybrany przez siebie dzień wykonuje się przelew w kwocie takiej, jaka widniała na umowie pod nazwą „całkowita kwota do spłaty”. Mimo, że klientowi ustawowo należy się obniżenie kosztów, nie należy na własną rękę przeliczać i zmniejszać kwoty. Firma pożyczkowa sama dokona obliczeń i zwróci powstałą nadwyżkę na konto klienta.

• Spłatę pożyczki z całością kosztów i poinformowaniem pożyczkodawcy. W niektórych przypadkach konieczne będzie uprzednie skontaktowanie się z firmą pożyczkową mailowo lub telefonicznie i poinformowanie o swoich zamiarach. Co prawda, nawet bez kontaktu, spłata pożyczki powinna być zaksięgowana, a część kosztów zwrócona, ale warto poświęcić kilka chwil na rozmowę z konsultantem, by mieć pewność, że cały proces przebiegnie bez zakłóceń, a zwrot części kosztów dotrze na konto w jak najkrótszym czasie.

• Spłatę pożyczki ze zmniejszonymi kosztami i wcześniejszym kontaktem z firmą. Ten sposób jest chyba najwygodniejszy dla klienta i przebiega najsprawniej. Wiele firm wymaga wcześniejszego kontaktu i ustalenia, w którym dniu pożyczka zostanie spłacona. Na tej podstawie pracownik firmy dokona ponownego przeliczenia kosztów, tak aby klient od razu mógł spłacić pożyczkę tylko w takiej kwocie, jaka jest należna. Przykładowo, w taki sposób przebiega wcześniejsza spłata pożyczki w CreditStar, Filarum i VIA SMS.

Wcześniejsza spłata pożyczki w Wonga – wiesz na bieżąco

Absolutnym udogodnieniem dla klienta może być Wonga i sposób prowadzenia osobistego profilu klienta w tej firmie. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie, klient Wonga każdego dnia może sprawdzić koszty kredytu na dany dzień. Dzięki specjalnemu algorytmowi, ta kwota aktualizuje się codziennie, więc pożyczkobiorca wie dokładnie, jakie koszty musi doliczyć do kwoty pożyczki, jeśli chce ją spłacić 10 czy 20 dnia. W ten sposób nie jest wymagany ani wcześniejszy kontakt z firmą pożyczkową, ani też spłacanie całości odsetek i prowizji, a następnie oczekiwanie na zwrot pieniędzy.

Spłacać przed terminem?

Choć nadwyżka pieniędzy może być kusząca, spłata przed terminem jest lepszym wyjściem. Pozwoli nie tylko na zaoszczędzenie części pieniędzy, ale też zapobiegnie późniejszym konsekwencjom nieterminowej spłaty pożyczki. W końcu, te pieniądze i tak trzeba będzie oddać, a spłacając wcześniej nie ryzykuje się ich nierozsądnego wydania.