Chwilówki bez zaświadczeń

Jednym z niezaprzeczalnych walorów instytucji pozabankowych jest stosowana przez nie uproszczona procedura badania zdolności kredytowej. Dzięki niej można otrzymać chwilówkę na dowód — bez zaświadczeń, dokumentów i wyciągów z konta bankowego. Czym jest uproszczona procedura badania zdolności kredytowej? Mówiąc w sporym skrócie, taki sposób weryfikacji zdolności do spłaty eliminuje konieczność dostarczania pożyczkodawcy dodatkowych dokumentów, potwierdzających wysokość i źródło dochodu. Decyzja podejmowana jest wyłącznie na podstawie danych zawartych w dowodzie osobistym oraz informacji pozyskanych z baz BIK i BIG.

Chwilówki bez zaświadczeń — wymagania

Pozabankowi pożyczkodawcy udzielający chwilówek bez zaświadczeń nie są zbyt wymagający w stosunku do wnioskujących. Aby otrzymać pieniądze, wystarczy posiadać dowód osobisty, polskie obywatelstwo, własne konto w banku, adres e-mail oraz aktywny numer telefonu komórkowego. Niezbędne będzie także spełnienie określonego przez pożyczkodawcę kryterium wieku.

Do otrzymania pożyczki bez zaświadczeń potrzebna będzie także wymagana przez pożyczkodawcę zdolność do spłaty. Nie oznacza to jednak, że pożyczkobiorca musi pracować na podstawie umowy o pracę i zarabiać krocie. W przeciwieństwie do banków firmy pożyczkowe są zdecydowanie bardziej otwarte na niestandardowe źródła dochodów takie jak alimenty, środki z programu Rodzina 500+, wynajem nieruchomości, emerytura czy renta.

Poniżej przedstawiamy listę firm, które udzielą chwilówki bez zaświadczeń. Warto zaznaczyć, że wszystkie firmy w zestawieniu to sprawdzone, wiarygodne podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku. Zapraszamy do zapoznania się z listą 🙂

Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

10 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 6000 zł

Czas na spłatę

1 - 65 dni

Czy osoba bezrobotna może otrzymać chwilówkę bez zaświadczeń?

Osoba bezrobotna może otrzymać chwilówkę bez zaświadczeń. Pod warunkiem jednak, że posiada dochody, które pozwolą jej spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Mogą one pochodzić z innych niż etat źródeł i nie muszą być udokumentowane. Większość firm udzielających szybkich pożyczek nie wymaga bowiem dostarczania dokumentów, które je potwierdzą.

Jak wnioskować — krok po kroku

Proces wnioskowania o chwilówkę bez zaświadczeń jest szybki i bardzo łatwy. Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania dodatkowych środków powinien być wybór sprawdzonej, wiarygodnej firmy pożyczkowej. Jeśli zależy Ci na tym, aby pożyczkodawca wywiązał się ze swoich obowiązków, ochronił Twoje dane osobowe i zwyczajnie Cię nie oszukał, sięgnij po pożyczkę w jednym ze wskazanych przez nas wyżej serwisów.  Po wybraniu „tego jedynego” wejdź na jego stronę internetową, a następnie przy pomocy suwaków określ preferowaną kwotę i termin spłaty zobowiązania.

Zapoznaj się również z formularzem informacyjnym — arkuszem, który kompleksowo określa zasady pożyczania i zwrotu pieniędzy. Większość firm umieszcza taki dokument zaraz pod kalkulatorem pożyczkowym, który pozwala na samodzielną kalkulację kosztów chwilówki. Następnym elementem będzie konieczność wypełnienia wniosku pożyczkowego. Standardowe formularze zawierają pytania dotyczące personaliów osoby wnioskującej, jej adresu, numeru konta bankowego, adresu e-mail i numeru telefonu.

Pożyczkodawcy proszą też zazwyczaj o wskazanie źródła dochodu, stanu cywilnego czy liczby osób na utrzymaniu. To właśnie na podstawie wskazanych we wniosku informacji analizują zdolność do spłaty chwilówki i wydają decyzję. Zanim to nastąpi, konieczna będzie jednak weryfikacja tożsamości. Czym jest i czemu służy taka procedura?

Weryfikacja tożsamości a chwilówki bez zaświadczeń

Głównym celem weryfikacji tożsamości jest zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom umowy i potwierdzenie, że osoba wnioskująca w rzeczywistości jest właśnie tą, za którą się podaje i nikt się pod nią nie podszywa. Chcąc zweryfikować tożsamość wnioskującego, większość firm wymaga wykonania przelewu na drobną kwotę. Kiedy pieniądze zostaną zaksięgowane, możliwe będzie sprawdzenie, czy dane zawarte we wniosku są takie same jak personalia właściciela rachunku.

Niektóre serwisy udzielające chwilówek bez zaświadczeń poszły o krok dalej, udostępniając swoim klientom możliwość sprawdzenia danych osobowych przy pomocy aplikacji. Takie narzędzia w bezpieczny i szybki sposób łączą się z ROR-em osoby wnioskującej, przekazując pożyczkodawcy niezbędne dane. Warto dodać jednak, że niektóre z nich, np. aplikacja Instantor ma dostęp nie tylko do personaliów właściciela konta, ale również do historii rachunku i przeprowadzanych transakcji. Takie narzędzie może być więc dla pożyczkodawcy istotnym źródłem informacji na temat zdolności kredytowej wnioskującego.

Chwilówki bez zaświadczeń a tempo otrzymania pieniędzy

Brak konieczności dostarczania pożyczkodawcy dodatkowych dokumentów sprawia, że chwilówkę bez zaświadczeń można otrzymać bardzo szybko. Nawet w ciągu kilkunastu minut od momentu złożenia wniosku pożyczkowego. Tempo otrzymania pieniędzy zależy jednak przede wszystkim od sposobu przeprowadzenia weryfikacji.

Jak otrzymać chwilówkę bez zaświadczeń jak najszybciej?

Jeśli chcesz otrzymać pieniądze w ekspresowym tempie, wykonaj przelew weryfikacyjny na konto pożyczkodawcy w tym banku, w którym sam posiadasz rachunek. Dzięki temu transfer zostanie zaksięgowany w ciągu kilku chwil, a pożyczkodawca będzie mógł szybko wydać decyzję i wypłacić pieniądze. Jeśli Twój ROR znajduje się w mało popularnym banku, zamiast tradycyjnej metody sprawdzenia tożsamości wybierz weryfikację przez aplikację. Taki sposób potwierdzenia personaliów eliminuje bowiem konieczność oczekiwania na zaksięgowanie środków i co za tym idzie może odbyć się bardzo szybko.

Chwilówka bez zaświadczeń — jak spłacić

Aby spłacić chwilówkę, możesz wykonać standardowy przelew na konto firmy pożyczkowej lub dokonać spłaty przez swoje konto klienta, na stronie internetowej serwisu.

Pamiętaj jednak, że za dzień spłaty zobowiązania uznaje się nie dzień wykonania transferu, ale datę zaksięgowana środków na koncie. Jeśli będziesz spłacał pożyczkę na poczcie lub w banku, weź pod uwagę „margines bezpieczeństwa” i wykonaj przelew 3-4 dni wcześniej przed wskazanym przez pożyczkodawcę terminem.