Pozabankowe pożyczki hipoteczne – czy to się opłaca?

Jeśli chodzi o pożyczanie, to potencjalny pożyczkobiorca ma szerokie pole manewru – może skorzystać z instytucji bankowej i pozabankowej. Są to dwie różne formy pożyczek, dlatego dobrze, jeśli przed podjęciem decyzji o pożyczce zdobędzie się wiedzę na temat obu z nich. Jednakże, szansa na uzyskanie bardzo wysokiego kredytu w bankach jest mała dla wielu osób. Wiadomo już, że są one obwarowane wieloma warunkami, które nie jest łatwo spełnić.

Pozabankowe pożyczki hipoteczne są natomiast dostępne dla tych, którzy potrzebują wsparcia finansowego w celu spłaty zadłużeń, inwestowania pieniędzy lub po prostu przeznaczenia ich na inny cel (np. kosztownego leczenia), ale ich sytuacja finansowa nie pozwala na to, by uzyskać taką pożyczkę w banku.

Na czym polega pozabankowa pożyczka hipoteczna?

Można inaczej traktować ją jako pożyczkę pod zastaw nieruchomości, gdyż udzielana jest na zasadzie przewłaszczenia. Osoba, do której należy nieruchomość dalej jest jej właścicielem większościowym, więc ciągle nieruchomość pozostaje we władaniu tej osoby i może nią rozporządzać w dowolnym zakresie (np. remontować), ale nie może jej sprzedać. Taka pożyczka udzielana jest przede wszystkim tym osobom, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej, bądź figurują w rejestrach dłużników. Jeśli chodzi o kwoty udzielanych pożyczek, to są bardzo zróżnicowane – od 35% do 70% wartości nieruchomości.

Pożyczka hipoteczna od Speed Cash Polska

Speed Cash Polska to firma udzielająca pożyczek pod zastaw nieruchomości, samochodu lub nawet dzieła sztuki w kwotach od 30 tysięcy do nawet 5 milionów złotych, z okresem spłaty wynoszącym maksymalnie 10 lat. Jednakże, trzeba liczyć się z tym, że pożyczki w maksymalnej kwocie skierowane są głównie do przedsiębiorców, bardziej niż do osób fizycznych, gdyż nawet przy obniżonych kryteriach zdolności kredytowej, raczej nie mają oni możliwości, by taką kwotę spłacić w wymaganym okresie.

Firma ta stawia wymagania zarówno odnośnie pożyczkobiorcy, jak i zastawianej nieruchomości. Oczywiście, pożyczkobiorca zostanie zweryfikowany w bazach BIK i KRD (jak również pokrewnych), ale nie jest od tego uzależniona decyzja o przyznaniu pożyczki, a wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o zdolność kredytową, to nie ma wyznaczonego stałego kryterium, a każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie – bardzo dużo zależy od tego, jaką nieruchomość zastawiamy. Ta bowiem podlega pod konkretne warunki. Nie zostanie przyjęta nieruchomość, która znajduje się w miejscowości liczącej mniej niż 20 tysięcy mieszkańców, chyba, że jest to miejsce wyjątkowo atrakcyjne turystycznie.

Jakie dokumenty muszę przedstawić do pożyczki hipotecznej?

To zależy od konkretnej firmy pożyczkowej, która zajmuje się udzielaniem tego typu pożyczek, ale należy się skupić głównie na dokumentach dotyczących nieruchomości. Będą to:

Co się stanie, jeśli nie spłacę pożyczki hipotecznej?

Pożyczka hipoteczna może być opcją korzystną, ale wcale nie musi. Niespłacanie pożyczki to w przypadku takiej pożyczki naprawdę duże konsekwencje, związane także z ostatecznym zajęciem nieruchomości. Spóźnienie się ze spłatą raty kilka dni prawdopodobnie nie pociągnie za sobą poważniejszych konsekwencji (ale lepiej nie ryzykować), ale już dłuższe zaleganie (kilkumiesięczne) ze spłatą będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy pożyczki i dalszą egzekucją długu, w tym także zajęciem nieruchomości.

Licytacje nieruchomości odbywają się na pewnych określonych ściśle zasadach. Chociaż do wzięcia pożyczki hipotecznej potrzebna jest wycena nieruchomości, rzeczoznawca jest niezbędny także na potrzeby licytacji i wtedy dokonuje wyceny po raz kolejny. Przy pierwszej licytacji ustala się cenę minimalną, za którą sprzedana może być nieruchomość i jest to zazwyczaj ¾ wartości wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli nie ma chętnych na nabycie nieruchomości, uruchamia się drugą licytację, na której można nabyć nieruchomość za minimalną kwotę 2/3 jej wartości. Nie są to jednak wszystkie konsekwencje finansowe, które poniesie osoba niespłacająca pożyczki. Oczywiście, to na niego spadną również wynagrodzenie rzeczoznawcy i komornika. Nawet jeśli pożyczka była udzielona tylko do jakiejś wartości procentowej nieruchomości, to biorąc pod uwagę koszty prowizji, oprocentowania, opłat windykacyjnych i egzekucyjnych – nie ma pewności, że kwota z licytacji pokryje całość zobowiązania.