Kredyt hipoteczny a pozabankowa pożyczka hipoteczna – poznaj różnice

Kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna i kredyt mieszkaniowy są pojęciami często mylonymi. Co prawda, wszystkie z nich są do siebie podobne, jednak różnią się zakresem finansowania, sposobem pozyskania i, oczywiście, przeznaczeniem. Warto znać wszystkie trzy produkty, gdyż każdy z nich może być równie przydatny w przyszłości.

Nie każdy hipoteczny jest kredytem mieszkaniowym

Jeśli chodzi o te dwa rodzaje kredytów, to są one do siebie bardzo podobne pod względem charakteru prawnego i finansowego. Oba z nich są kredytami celowymi, a sposób ich udzielania jest do siebie podobny w bardzo wielu aspektach. Dzieli je właściwie jedna różnica – zakres wykorzystania kredytu.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony wyłącznie na zakup mieszkania czy domu jednorodzinnego, a także na wykup mieszkania spółdzielczego lub komunalnego. Z kolei kredyt hipoteczny dopuszcza także możliwość przeznaczenia pochodzących z niego środków pieniężnych na budowę domu, remont mieszkania, zakup działki lub też remont lokalu, który jest przeznaczony do wynajmu.

W obu przypadkach zabezpieczeniem będzie oczywiście nieruchomość. Dla kredytobiorców celowość tych kredytów nie jest tak ważna i jeśli tylko marzy się o własnych czterech kątach, oba te typy mogą posłużyć realizacji marzenia. Być może dlatego różnica pomiędzy nimi odrobinę się zatarła, a te dwa pojęcia używane są wzajemnie. Jakkolwiek, przyszli kredytobiorcy w takim przypadku zwykle kierują się po prostu ceną tego typu zobowiązania i wybierają zwykle ten charakteryzujący się niższą marżą, możliwością skorzystania z odroczenia spłaty na wypadek poważnych problemów finansowych oraz opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. Na tym przykładzie widać więc, że głównym motywem wyboru kredytu hipotecznego lub kredytu mieszkaniowego będzie głównie jego opłacalność, nie zaś sam typ.

Czy sfinansuję mieszkanie pożyczką pozabankową?

Firmy pozabankowe nie prowadzą działalności, która pozwoliłaby na sfinansowanie zakupu mieszkania. Pożyczka mieszkaniowa nie jest więc w nich dostępna. Właściwszą nazwą dla pożyczki hipotecznej byłaby raczej pożyczka pod zastaw nieruchomości. W odróżnieniu od kredytów hipotecznych pożyczka hipoteczna nie jest finansowaniem celowym, a jego beneficjent może przeznaczyć uzyskane pieniądze na dowolny, wybrany przez siebie cel. Teoretycznie więc mógłby przeznaczyć je na zakup innej nieruchomości, choć w praktyce zwykle taka pożyczka przeznaczana jest na inne cele.

Ile pieniędzy mogę otrzymać z pożyczki hipotecznej?

Zwykle nie ma ściśle wyznaczonej, maksymalnej kwoty takiej pożyczki, gdyż jej wysokość zależy głównie od wartości nieruchomości, którą oddaje się pod zastaw. Praktyka firm w tej kwestii jest bardzo różnorodna. Można znaleźć instytucje, w których otrzymamy pożyczkę w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości domu, ale w niektórych instytucjach może ona sięgać nawet 70%. Takie oferty różni od siebie przede wszystkim cena udzielenia pożyczki – im mniejszy będzie pułap kwotowy, tym korzystniejsze warunki i odwrotnie.

Pożyczki hipoteczne – gdzie ich szukać?

Jeśli chodzi o firmy działające na rynku pozabankowym, liderem pożyczek pod zastaw (nie tylko nieruchomości) jest firma Speed Cash Polska, w której można uzyskać aż 5 milionów złotych pożyczki, pod warunkiem, że posiada się odpowiednio wysoko wycenioną nieruchomość. Wysokość pożyczki w tej firmie nie zależy jednak wyłącznie od wartości nieruchomości. W zależności od tego, jaką zdolność kredytową ma pożyczkobiorca, może otrzymać mniejszą lub większą pożyczkę. Przyjmuje się jednak, że nie powinna ona przekroczyć 70% wartości.

Co ciekawe, pożyczki hipoteczne pod taką samą nazwą funkcjonują również w bankach, które oferują pożyczki zdecydowanie większe – aż do 80% wartości nieruchomości i podobnie jak w przypadku pożyczek pozabankowych, mogą być spożytkowane na dowolny cel. Bardzo atrakcyjny jest również okres spłaty. W firmie Speed Cash Polska pożyczymy maksymalnie na 10 lat, zaś w banku – nawet na 25. Naturalnie, również koszty pożyczki bankowej będą niższe – przykładowo, w banku ING stopa oprocentowania może wynosić tylko 5,88%, a pożyczka w wysokości 200 tysięcy złotych wygeneruje prowizję na poziomie 3800 złotych. Jakkolwiek, również i w tym przypadku, bardzo ważna jest zdolność i wiarygodność kredytowa pożyczkobiorcy, nie wszyscy będą mogli więc z takiej oferty skorzystać.

Czy pożyczki hipoteczne są bezpieczne?

Każdy typ zobowiązania, a tym bardziej ten w wysokiej kwocie i ustanawiający przewłaszczenie na hipotece, niesie ze sobą pewne ryzyko. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że bank lub firma pożyczkowa przejmie nieruchomość. Oczywiście, może się tak stać tylko w wypadku, gdy pożyczkobiorca przestanie spłacać pożyczkę. Samo ustanowienie hipoteki nie daje bowiem wierzycielowi możliwości korzystania ani zarządzania zastawioną nieruchomością. Prawny właściciel mieszkania może w niej dalej mieszkać, użytkować ją, a nawet sprzedać – problemem jest tylko to, że raczej nikt nie chciałby kupić nieruchomości z obciążeniem. Jakkolwiek – ma też swoje obowiązki. Nie może bowiem świadomie niszczyć jej i świadomie doprowadzać do obniżenia wartości zabezpieczonej nieruchomości. Zaletą hipoteki jest fakt, że nie trzeba jej odwoływać i znika ona samoistnie w momencie spłaty pożyczki.

Zwykle wierzyciel będzie próbował dochodzić swoich należności innymi drogami i dopiero w ostateczności zajmie nieruchomość, którą następnie zlicytuje, a uzyskaną sumę zaliczy na poczet spłaty długu. W przypadku dość wysoko oprocentowanych pożyczek pozabankowych uzyskana na licytacji kwota może nie pokryć wszystkich kosztów. Konsekwencje braku spłaty będą więc bardzo bolesne.