Lista ostrzeżeń publicznych KNF – czego możemy się z niej dowiedzieć?

Informacji, które mogą zaważyć na wyborze odpowiedniej pożyczki online (i nie tylko) warto poszukać wśród oficjalnych instytucji państwowych. Jedną z nich jest Komisja Nadzoru Finansowego, która prowadzi rejestr firm i innych instytucji, których praktyki budzą spore wątpliwości co do zgodności z polskim prawodawstwem oraz etyką finansową.
Tutaj znajdziesz aktualną listę ostrzeżeń KNF.

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Z kolei tutaj znajdziesz listę ostrzeżeń konsumenckich UOKiK.
Organ ten pełni funkcję kontrolną wobec szeroko pojętego sektora finansowego, w skład którego wchodzą także następujące podsektory: bankowy, ubezpieczeniowy, emerytalny oraz kapitałowy. Jej celami nadrzędnymi jest zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania rynku, stosowania przejrzystych zasad przez podmioty w nim uczestniczące oraz ochrona interesów osób prywatnych będących klientami instytucji finansowych. Ponadto, stoi także na straży konkurencyjności (m.in. poprzez eliminację zachowań firm pożyczkowych niezgodnych z zasadami fair play) oraz edukacji konsumentów.

Jakie funkcje spełnia lista ostrzeżeń publicznych?

Lista ostrzeżeń publicznych to rejestr wszystkich informacji o nieprawidłowościach zachodzących na rynku finansowym, jak również o sytuacjach, w których zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa – tak stało się w 2009 roku w przypadku Amber Gold. Na takiej liście znajdą się przede wszystkim instytucje, które:

Lista ostrzeżeń publicznych zawiera pełne dane takiej instytucji, łącznie z numerami właściwymi (NIP, REGON, KRS), powód umieszczenia jej na liście oraz informacje o potencjalnym postępowaniu karnym: działania prokuratorskie i sądowe, prawomocne wyroki. Firma, która popełniła przestępstwa, praktycznie przekreśla swoje szanse na dalsze niezakłócone funkcjonowanie na rynku, bowiem wpisów na liście ostrzeżeń KNF nie można usunąć, o ile są one prawdziwe. Taka możliwość istnieje wyłącznie w sytuacji, kiedy wpis został dokonany omyłkowo, bądź niezgodnie z prawdą i musi on nastąpić na wniosek instytucji.

Parabanki na cenzurowanym

Na szczęście, na liście ostrzeżeń bardzo rzadko pojawiają się firmy udzielające pożyczek online, ale za to bardzo często przedmiotem postępowania stają się parabanki, które niestety dalej kojarzone są z instytucjami pożyczkowymi. To może skutecznie psuć opinię rzetelnym firmom.

Dla wyjaśnienia sytuacji pokrótce nakreślmy podstawową różnicę. Parabanki to instytucje, które mogą gromadzić wkłady finansowe swoich klientów (np. w postaci lokat) i ten zgromadzony kapitał inwestować lub pożyczać. Instytucja pożyczkowa może natomiast pożyczać pieniądze pochodzące wyłącznie z własnego kapitału. Nie może przyjmować pieniędzy od swoich klientów (oprócz oczywiście spłat pożyczek) ani w żaden sposób obracać nieswoimi środkami. Jej zarobek pochodzi wyłącznie z kosztów, które ponoszą klienci za udzielenie pożyczki.

Najczęściej więc firmy pożyczkowe nie dają KNF powodów, by wpisać je na listę ostrzeżeń. Jest to sytuacja odwrotna niż w przypadku parabanków, którymi Komisja zajmuje się zazwyczaj z powodu przyjmowania pieniędzy od klientów i nieuprawnionego wprowadzania je w obrót.

Dlaczego tak się dzieje? Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, że instytucja, która nie jest bankiem, nie może przyjmować pieniędzy od klientów, by obciążać ich ryzykiem. Takie ryzyko polega przede wszystkim na inwestowaniu zdeponowanych pieniędzy (inwestycje mogą być nietrafione) lub pożyczaniu je innym (pożyczki mogą pozostać niespłacone). Istnieje więc szansa, że zdeponowane pieniądze zostaną po prostu utracone, a klienci nie będą w stanie ich odzyskać. Według prawa takie czynności mogą wykonywać jedynie te instytucje, które są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (który gwarantuje bezpieczeństwo depozytów), a parabanki takowego nie posiadają. W roku 2016 na listę ostrzeżeń KNF zostały wpisane aż 62 tego rodzaju instytucje.

Czy obawiać się pożyczek od parabanków?

O ile zdeponowanie swoich pieniędzy w takim parabanku jest wysoce ryzykowne, o tyle wzięcie pożyczki właśnie w takiej instytucji nie jest obarczone większym ryzykiem, jeśli tylko zasady jej udzielenia są jasne i zgodne z prawem. Taka instytucja może być jednak bardzo niestabilna, a bardzo szybko może się okazać, że będzie musiała zamknąć działalność. Poza tym nie jest ona monitorowana w tak wysokim stopniu, co firmy pożyczkowe – nie ma większego nadzoru wewnętrznego, ani też nadrzędnej instytucji, która by zrzeszała tylko solidne parabanki (odpowiednika Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych).

Firmy pożyczkowe, o ile tylko pożycza się z głową i biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe, nie niosą za sobą żadnego ryzyka, a wręcz przeciwnie – wiele z nich prowadzi również działalność misyjną i edukacyjną. Są więc w sposób naturalny wyborem pod wieloma względami lepszym i bezpieczniejszym.