Nieważny dowód osobisty: jakie są szanse na wzięcie pożyczki online?

Dowód osobisty, który utracił ważność, może powodować wiele niedogodności w życiu codziennym. Większość formalności może być jednak załatwionych za pomocą zaświadczenia wystawionego przez lokalny urząd właściwy do wydania nowego dokumentu. Nie zawsze jednak zaświadczenie o wyrabianiu nowego dowodu pozwoli zrealizować postawione cele – nieważny dowód osobisty może stać na przeszkodzie w zaciągnięciu zobowiązania finansowego, szczególnie w placówkach bankowych. Czy jednak możliwe jest uzyskanie pożyczki przez Internet?

Banki skrupulatnie sprawdzają ważność dowodu

Dokonanie czegokolwiek stacjonarnie w banku wymaga okazania ważnego dokumentu tożsamości. Nawet jeśli chcemy uzyskać dostęp do konta, wpłacić lub wypłacić pieniądze w placówce. Możemy więc być pewni, że bank odmówi dokonania transakcji, jeśli wylegitymujemy się nieważnym dokumentem, tym bardziej że musimy zaprezentować dowód pracownikowi banku fizycznie. W takim wypadku ma on obowiązek sprawdzić nie tylko zgodność danych, ale również i datę ważności. Jeśli chodzi o drobne transakcje wynikające z wcześniejszego podpisania umowy o świadczenie usług i niewymagające podpisania kolejnej, bank dopuszcza wylegitymowanie się paszportem lub okazanie zaświadczenia o wyrabianiu nowego dowodu.

Trudniej jednak będzie uzyskać kredyt – większość banków nie podpisze umowy kredytowej bez posiadania danych zawartych w dowodzie osobistym. Niektóre z nich umożliwiają potwierdzenie swojej tożsamości paszportem (oraz wspomożenie go prawem jazdy), ale robią to wyjątkowo niechętnie. Wynika to z tego, iż w paszporcie nie znajduje się informacja o adresie zameldowania, która dla instytucji finansującej jest niezwykle ważna. Jeżeli więc spóźniliśmy się z wyrobieniem nowego dowodu, a stary utracił już ważność, w większości przypadków z kredytem trzeba będzie poczekać do czasu, aż uzyska się nowy dokument.

Zaciągnięcie pożyczki online dużo łatwiejsze

Pozabankowe instytucje pożyczkowe, specjalizujące się w udzielaniu szybkich pożyczek przez Internet. W tym przypadku cała procedura odbywa się online, bez fizycznego kontaktu z pracownikiem firmy. Dowód osobisty potrzebny jest tylko do spisania z niego potrzebnych do umowy danych: numeru i serii oraz numeru PESEL. Tylko niektóre instytucje wymagają dodatkowo podania daty ważności, ale takie pole nie pojawi się w każdym wniosku. Nie ma też potrzeby pokazywania dowodu osobistego, by potwierdzić zgodność danych – firmy pożyczkowe nie wymagają przesyłania skanu dowodu, a w większości nawet odradzają takie praktyki. Większość pożyczkodawców nie ma więc praktycznej możliwości zweryfikowania tego, czy dowód utracił ważność, czy nie.

Jest jednak jedno „ale”. Wszyscy bez wyjątku pożyczkodawcy wymagają, by wnioskodawcy legitymowali się ważnym dowodem osobistym. Co prawda, jak wspomnieliśmy wcześniej, niezbyt duże są szanse na to, by tę informację zweryfikować, ale pożyczkobiorca musi mieć na względzie, że wpisując numer nieważnego dokumentu i wysyłając wniosek, potwierdza tym samym prawdziwość informacji w nim zawartych. Jeżeli instytucja w jakikolwiek sposób dowie się o tym fakcie, może podciągnąć poświadczenie nieprawdy pod próbę wyłudzenia pożyczki w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. To przestępstwo ścigane jest z urzędu i jeśli firma pożyczkowa złoży zawiadomienie na policji lub prokuraturze, pożyczkobiorca może być zagrożony nawet karą pozbawienia wolności. Pewna luka prawna pozwala na to, by pożyczkobiorca oskarżony o wyłudzenie mógł wytłumaczyć się, iż nie miał świadomości tego, że jego dowód osobisty utracił ważność. Nie będzie mógł się jednak powołać na nieświadomość, jeżeli we wniosku pożyczkowym pojawiło się pytanie o datę ważności dokumentu, a pożyczkobiorca skłamał i wpisał datę inną, niż rzeczywista.

Warto dbać o dowód osobisty

Jak widać na powyższych przykładach, brak ważnego dowodu osobistego może skutecznie uprzykrzyć życie. Z tego powodu warto co jakiś czas kontrolować jego ważność, tak aby już wcześniej zadbać o uzyskanie nowego dokumentu i tym samym zapewnienie sobie ciągłości. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można złożyć na miesiąc przed terminem ważności, a cała procedura nie powinna trwać więcej niż 3-4 tygodnie. Dzięki temu nie narazi się na nieprzyjemności związane z nieważnym dokumentem, łącznie z karą grzywny. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, za brak ważnego dokumentu, grzywna wynieść może nawet 5 tysięcy złotych.

Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli dowód utraci ważność w momencie trwania umowy pożyczkowej (co jest jak najbardziej prawdopodobne przy długoterminowych pożyczkach ratalnych), to na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek poinformowania o tym firmy pożyczkowej. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy konieczna jest wymiana dowodu osobistego z innego powodu: zmiany nazwiska, zmiany adresu zameldowania lub utraty dokumentu.