Kolejna chwilówka

Jeśli terminowo spłacisz swoją pierwszą chwilówkę, możesz sięgnąć po kolejną — zazwyczaj w wyższej kwocie. Musisz wiedzieć jednak, że w przeciwieństwie do pierwszej, darmowej pożyczki dla nowych klientów, kolejne finansowanie będzie już obciążone opłatami w standardowej wysokości.

Ile kosztuje kolejna chwilówka?

Koszt kolejnej pożyczki zależy od udzielającego jej serwisu, kwoty oraz okresu spłaty. Warto dodać jednak, że maksymalne opłaty związane z udzielaniem pożyczek są obecnie określone przez prawo i nie mogą być kształtowane w dowolny, ustalony przez pożyczkodawców sposób.

Limit pozaodsetkowych kosztów pożyczenia pieniędzy wynosi 25 proc. kwoty pożyczki oraz kolejne 30 proc. w skali roku. Wysokość odsetek stanowi równowartość 6-krotności stopy lombardowej NBP. W jaki sposób te zasady przekładają się na realne koszty chwilówek?

Zanim sięgniesz po kolejną pożyczkę, upewnij się więc, że jej koszty mieszczą się w określonych przez prawo limitach. Jeśli pożyczkodawca chce obciążyć Cię wyższymi opłatami, sprawdź, z czego wynikają. Wiele wskazuje bowiem na to, że wybrany przez Ciebie podmiot nie działa zgodnie z prawem.

Poniżej przedstawiamy ranking kolejnych szybkich pożyczek. Zapraszamy do zapoznania się z pożyczkodawcami.

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Druga chwilówka, czyli kiedy otrzymamy najwyższą kwotę pożyczki

Darmowe chwilówki są najczęściej uznawane za pożyczki najkorzystniejsze. RRSO 0%, czyli brak konieczności ponoszenia żadnych kosztów jest chyba najlepszą ofertą, na jaką mogą liczyć pożyczkobiorcy. Nie dla każdego najważniejszy jest ten właśnie parametr – dla wielu równie ważna jest też wysokość dostępnej kwoty pożyczki lub długość okresu spłaty. Nie zawsze jednak uda się ustawić pożądane parametry już przy pierwszej chwilówce i trzeba ograniczyć się do warunków przygotowanych dla nowych klientów, a trzeba wiedzieć, że pierwsza chwilówka to zwykle niewielkie kwoty, które potem, wraz z kolejnymi pożyczeniami, stopniowo rosną. Gdzie i kiedy można otrzymać najwyższą kwotę pożyczki?

Pożyczkodawcy pozabankowi nie obracają pieniędzmi należącymi do ich klientów. Inaczej niż banki, które kredytów mogą udzielać z depozytów złożonych na kontach bankowych przez ich klientów, firma pożyczkowa może udzielić finansowania wyłącznie z własnych środków. Z tego powodu, każda udzielona pożyczka to także ryzyko tego, że pożyczka nie zostanie spłacona, a kapitał przepadnie. Dlatego też większość pożyczkodawców z rezerwą podchodzi do nowych klientów i stosuje zasadę ograniczonego zaufania, zgodnie z którą pożyczkodawca musi wykazać się swoją solidnością.

Przy pierwszej pożyczce, firma pożyczkowa nie ma realnej możliwości, by rzetelnie ocenić wnioskującego. Nie może więc dokładnie ocenić ryzyka i przewidzieć, czy pożyczkobiorca spłaci pożyczkę, czy też nie. Ma co prawda dostęp do rejestru BIK, ale nie zawsze będzie on miarodajny, tym bardziej, jeśli pożyczkobiorca nie zaciągał wcześniej żadnych zobowiązań. Z tego powodu pierwsza pożyczka ma za zadanie sprawdzenie pożyczkobiorcy. Jeśli przejdzie on ten specyficzny test, będzie mógł skorzystać z innych dogodności, w postaci wyższej kwoty czy dłuższego okresu spłaty.

Gdzie uzyskam największą pierwszą chwilówkę?

Najczęściej przyznawaną kwotą przy pierwszej pożyczce jest kwota 1500 złotych-2000 złotych. Jest to ogólna średnia kwota zaciąganych pożyczek, ale też i najczęstsza praktyka firm. Takie kwoty pożyczymy między innymi w firmach Halopożyczka, Miloan, Wonga, Via SMS, . Poza tę kwotę wychodzą natomiast następujące marki:

Dla początkujących mogą to być kwoty naprawdę wystarczające, tym bardziej że większość pozostałych marek oferuje zazwyczaj pierwsze pożyczki poniżej 1000 zł.

Pożyczki za pierwszym, za drugim i za kolejnym razem

Podejście firm pożyczkowych do tej kwestii jest różne. W jednych można uzyskać maksymalną kwotę pożyczki już za pierwszym razem, w innych za drugim, zaś w pozostałych – nawet za szóstym lub siódmym razem. Tendencją ogólną jest natomiast udostępnianie maksymalnych kwot pożyczek za drugim razem. Poniżej znajduje się zestawienie firm odpowiadających poszczególnym grupom:

Największa pożyczka za drugim razem:

Największa pożyczka po kilku pożyczeniach:

Pożyczki ratalne bardziej przyjazne

Bardzo rzadką praktyką jest stopniowanie kwot pożyczki według liczby zaciągniętych przez jednego pożyczkobiorcę pożyczek. W większości przypadków maksymalna kwota dostępna jest już od razu, ale też niedogodnością jest to, że prawie każda taka pożyczka jest płatna. Maksymalną kwotę pożyczki ratalnej od razu otrzymamy w firmach: Monedo Now (10 000 zł), Ratkomat (10 000 zł), Aasa (10 000 złotych), Hapi Pożyczki (15 000 zł), Zaplo (10 000 zł), Provident (15 000 zł), Fellow Finance (12 000 zł) oraz Wonga (20 000 zł).

Stopniowanie kwot dostępnych pożyczek można znaleźć natomiast w firmie Super Grosz (10 000 zł za pierwszym razem oraz 15 000 zł za każdym kolejnym), Incredit (7000/ 10 000 zł) oraz Efino (6000/ 10 000 zł). Aczkolwiek nie należy oczekiwać tego, że taka kwota zostanie udzielona tylko dlatego, że jest dostępna, ponieważ to uzależnione jest w największym stopniu od zdolności kredytowej.

Kolejna chwilówka — ile można pożyczyć?

W zależności od firmy, kwoty kolejnych chwilówek wahają się od 2500 aż do 7000 zł. To, ile pieniędzy będziesz mógł pożyczyć, zależy jednak nie tylko od polityki pożyczkodawcy, ale również od Twojej zdolności do spłaty. Jeśli wysokość Twoich dochód nie pozwoli na jednorazową spłatę kwoty, o którą wnioskowałeś, pożyczkodawca zaproponuje inną, dostosowaną do Twoich możliwości finansowych. Na spłatę kolejnej pożyczki będziesz miał, podobnie jak w przypadku pierwszego finansowania 30, 45, 60 lub 61 dni.

Jak otrzymać kolejną chwilówkę?

Procedura związana z otrzymaniem kolejnej chwilówki jest krótsza i jeszcze łatwiejsza niż ta, towarzysząca zaciągnięciu pierwszego finansowania. Aby otrzymać dodatkowe środki, wystarczy jedynie zalogować się na swoje konto i złożyć odpowiednią dyspozycję. W zależności od firmy i stosowanych przez nią procedur udzielenie kolejnej pożyczki może, ale wcale nie musi zostać poprzedzone ponownym badaniem zdolności do spłaty. Aby ułatwić klientom pozyskanie dodatkowych środków, niektóre serwisy umożliwiły zaciągnięcie kolejnej pożyczki… przez SMS.

Kolejna chwilówka przed spłatą poprzedniej — czy to możliwe?

Warunkiem zaciągnięcia kolejnej pożyczki krótkoterminowej jest spłata aktualnie posiadanego zobowiązania. Jeśli posiadasz aktywną chwilówkę, nie będziesz mógł więc zaciągnąć kolejnej w tej samej firmie.

Kolejna chwilówka — wymagane dokumenty

Udzielając kolejnej pożyczki, większość serwisów nie wymaga dostarczania żadnych dodatkowych dokumentów. W zależności od procedur towarzyszących przyznawaniu kolejnych chwilówek pożyczkodawcy mogą ponownie zweryfikować zdolność do spłaty i sprawdzić, czy sytuacja klienta w BIK-u i BIG-ach nie uległa zmianie.

Jak spłacić drugą chwilówkę?

Spłaty drugiej chwilówki możesz dokonać, wysyłając przelew na konto firmy pożyczkowej lub składając odpowiednią dyspozycję na swoim koncie klienta. Pamiętaj jednak, że momentem spłaty nie jest dzień wysłania przelewu, a moment zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy pożyczkowej. Jeśli planujesz zlecić przelew na poczcie lub w bankowym okienku, zadbaj o to, aby wysłać pieniądze odpowiednio wcześniej. Taki transfer może bowiem „wędrować” nawet 3-4 dni. Jeśli na Twoim koncie pojawi się niedopłata, pożyczkodawca będzie miał prawo obciążyć Cię dodatkowymi kosztami.

Kolejna chwilówka — konsekwencje nieterminowej spłaty

Za każdy dzień opóźnienia pożyczkodawca będzie miał prawo naliczyć odsetki za opóźnienie. Jeśli dodatkowe koszty nie zmotywują pożyczkobiorcy do spłaty, może rozpocząć procedurę windykacyjną oraz przekazać sprawę zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w egzekwowaniu należności. Konsekwencją przedłużającej się zwłoki może być także skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. A te wiążą się nie tylko z konieczności pokrycia dodatkowych opłat, ale również z potężną dawką stresu.