Z?ozenie wniosku o upad?o?? osobist?

Z?ozenie wniosku o upad?o?? osobist?

Wera
2018-12-18 12:40:01
Mamy z m??em bardzo du?e d?ugi, ktorych na pewno nie b?dziemy w stanie sp?acic z uwagi na to,ze aktualnie wszystkie raty miesi?cznie s? wy?sze ni? nasze zarobki. Dobija sie do nas windykacja i komornik. Przestali?my ju? odbiera? listy od wierzycieli. W jaki sposob sk?ada si? taki wniosek? I czy je?li oboje jeste?my zad?uzeni to mo?emy jako ma??e?stwo z?ozy? jeden wniosek? Czy moze w takiej sytuacji sk?ada si? dwa wnioski?
2018-12-20 12:32:16

Nie mo?na z?o?yc wniosku razem.Musicie z?o?y? indywidualnie bo ka?d? spraw? rozpatruje si? osobno.Najlepiej jest w tym celu skontaktowa? si? z prawnikiem, który powie Wam co i jak. 

2018-12-27 07:54:36

Zdecydowanie dwa wnioski i w tej sytuacji najsensowniej by?oby skontaktowa? si? z kancelari?. która si? zajmuje takimi sprawami bo nie wiem szczerze powiedziawszy czy sobie sami z tym poradzicie. 

2019-01-28 08:45:15

Nigdy w takiej sytuacji ma??e?stwo nie jest traktowane jako jedno??.W tym przypadku wchodz? w gr? w zasadzie jedynie dwa wnioski. No i nie oszcz?dzaj na kancelarii bo og?oszenie upad?o?ci to do?? trudny orzech do zgryzienia. 

2019-02-28 11:48:54

Nie mo?na z tego co wiem sk?ada? wniosku we dwie osoby. Mo?e jedynie z?o?y? osoba pojedynczo bo ka?da sprawa jest prowadzona indywidualnie. No i bardzo trudno jest si? pozby? wszystkich d?ugów O ile jest to w ogóle mo?liwe. Je?li ju? to zwykle s?d daje mo?liwo?? umorzenia cz??ci d?ugów.

Sprawa jest skomplikowana tak wiec najlepiej b?dzie porozmawia? z adwokatem. S? kancelarie prawne, które specjalizuj? si? konkretnie w sprawach upad?o?ci. I tam powinni?cie si? dowiedzie? o wiele wi?cej. Jasne,ze b?dzie to kolejny wydatek ale by? mo?e uda si? Wam dzi?ki temu umorzy? wi?cej d?ugów. 

2019-03-28 13:43:05

Dzi?kuj? za odpowiedzi. Jestem ju? umówiona z prawnikiem na rozmow?. Ile mo?e si? ci?gn?? taki proces? 

2019-04-29 12:22:11

Ró?nie. Mo?e byc bardzo szybko og?oszony, jednak sprawy takie czasami ci?gn? si? latami. Szczególnie je?li sytuacja maj?tkowa jest nieuregulowana, je?li masz w?tpliwe d?ugi oraz je?li syndyk musi wyprzeda? maj?tek. O wiele pro?ciej og?osi? upad?os? bez maj?tku. Poza tym  trudno jest og?osi? upad?o?? samodzielnie bez pomocy prawniczej, bo prawnicy znaja si? na kruczkach prawnych, ktore b?da mog?y przeprowadzi? proces bardziej bezproblemowo.

Tak wiec samodzielnie nie polecam si? za to zabiera? ale raczej zatrudni? prawnika. B?dzie dla Ciebie ?atwiej i szybciej. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>