Windykacja w firmie Kuki

Windykacja w firmie Kuki

Mellea
2018-12-06 13:26:03
Czy ktos mo?e mia? do czynienia z kuki i ich w windykacja? Jestem 10 dni po terminie po?yczki i zastanawiam si? kiedy mam spodziewa? si? windykacji
2018-12-13 07:58:24

Nie ma co chowa? g?owy w piasek ale moim zdaniem najlepiej b?dzie po prostu poinformowa? firm? o trudnej sytuacji w jakiej si? znalaz?e? Powinni wiedzie? o tym co si? ?wi?ci i  ?e nie masz mo?liwo?ci splaty po?yczki. Wbrew pozorom podej?cie w wielu firm po?yczkowych do zad?u?onych nie jest takie z?e bo firmie zwykle równie? zale?y na tym aby? sp?aci? po?yczk? i s? w stanie zaproponowa? Ci pewne rozwi?zania. Na przyk?ad przedlu?enie terminu sp?aty pozyczki. Rozmawia?e? z nimi czy po prostu unikasz tematu? 

2018-12-13 10:50:34

Kuki nie ma w??snej firmy windykacyjnej tylko je?li zad?u?enie Twoje przekracza jak? tam próg oddaje to do portfela d?ugów i przekazuje d?ug do firmy zewnetrznej. Która nast?pnie wdra?a procedur? windykacyjn?. Dodam jeszcze, ze lepiej jest nie decydowa? si? na to z uwagi na to, ?e ka?dego dnia b?d? Ci doliczali procenty za niesp?acanie po?yczki. Firma nie jest taka straszna, generalnie da si? z nimi polubownie za?atwi? spraw?. Ale je?li nie b?ziesz chcia? nagminnie tego sp?aci? to nie b?d? si? z Tob? d?ugo bujali i oddadz? to wszystko bardzo szybko do s?du. 

2019-01-29 13:10:26

S?uchajcie kiedy kuki zg?asza do bik? Po jakim czasie od opó?nienia w sp?acie?

2019-02-15 07:25:26

Kuki z tego co wiem to ma swoj? windykacje. Tak wi?c przypomnie? mo?esz si? spodziewa? ju? po kilku dniach opó?nienia. 

2019-04-09 07:31:43

Praktycznie od razu Ci o tym przypomn? bo kiedy? mia?am jeden dzie? spó?nienia w firmie ale by?o to dawno, bo jakie? 2 lata temu. Wys?ali mi dwa maile oraz smsa. Nie jestem jednak pewna czy co? p?aci?am. Wydaje mi si?, ze jakbym rzeczywi?cie musia?a im p?aci? pieniadze za spó?nienie ze sp?at? to bym o tym pami?ta?a  😛

Ale nie wiem jak jest teraz bo co? jednak mog?o si? u nich zmieni? oraz mogli w firmie wprowadzi? jakie? op?aty. 

2019-04-11 10:53:00

S?uchajcie ale firma nie dzwoni na przyk?ad do pracy d?u?nika? Bo s?ysza?em, ze niektóre firmy tak robi?. 

2019-04-12 13:44:14

Wiesz co tak pr?dko nie zg?aszaj? ani tym bardziej tak pr?dko do s?du nie id?. Ale na pewno b?d? Ci? straszyli no i szykuj sie na spore op??ty. 

2019-04-26 07:41:27

A czy jest ryzyko, ze firma sprzedaje d?ug do innej firmy? Je?li tak to do jakiej i jak mocno wtedy wzrastaj? koszta po?yczki? 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>