W jaki sposób mog? sprawdzic zdolno?? kredytow??

W jaki sposób mog? sprawdzic zdolno?? kredytow??

Wojciech
2018-10-08 13:20:12
Pytam sie bo mo?e kto? wie 🙂 W jaki sposób najpro?ciej mozna sprawdzi? zdolno?c kredytowa i czy mam szanse na kredyt w banku?
2018-10-19 12:33:38
W sieci jest wiele kalkulatorów zdolno?ci kredytowej.Warto jest takowy znale?? i sobie to wyliczy?. Pobawic si? suwaczkami.Mo?esz dzi?ki temu zobaczy? jaki wp?yw na Twoj? zdolno?? kredytow? maj? takie czynniki jak: karta kredytowa, rodzaj umowy, Twoje zarobki, obecne zobowiazania czy fakt posiadania dzieci. Znacznie zdolno?? obni?aj? wpisy w bik czy krd. Wpisy takie praktycznie uniemo?liwiaj? uzyskanie kredytu w banku, a nawet w wielu firmach prywatnych.Cz?sto warto jest równie? skorzysta? z doradztwa po?yczkowego. Dodam,ze ka?da firma i ka?dy bank ma swoje w?asne wyznaczniki zdolno?ci kredytowej. W jednej firmie mo?esz mie? wieksz? zdolno??. W drugiej mniejsz?.
2018-10-22 07:34:07
Sa kalkulatory, ale one bior? pod uwage jedynie niektóre czynniki przy braniu takiej pozyczki.
2018-10-31 07:09:43
Kalkulator tak jak pisze osoba powy?ej. Jednak mozesz jeszcze zorientowa? si? czy nie masz wpisów w bik czy krd ( je?li wczesniej bra?e? po?yczki albo je?li jeste? zad?uzony). Poza tym s? czynniki które podwy?szaj? zdolno?? kredytow? takie jak: wzi?cie czego? na raty i regularne sp?acanie, wzi?cie karty kredytowej, oraz pó?niejsze regularne jej sp?acanie ( przed kredytem trzeba wiedzie? aby z niej zrezygnowa? bo karta sama w sobie mo?e obni?a? zdolno??).
2018-11-28 07:12:23

I czy takie kalkulatory s? rzetelne?

2019-01-03 08:11:39

Pokazuja jak wygl?da sytuacja tak mniej wi?cej.Bo dok?adnie to Ci ?aden kalkulator tego nie poka?e. 

2019-01-04 13:45:43

Oj tak pi razy drzwi. Cos tam Ci poka?? ale tak naprawd? w ka?dej firmie b?dziesz mia? inn? zdolno??.  W jednej mniejsz?, w drugiej wi?ksz?. 

2019-01-22 08:48:16

A czy sa jakie? firmy, które udzielaj? po?yczek osobom totalnie bez zdolno?ci i najlepiej z r?ki do r?ki? 

2019-02-07 12:52:57

Totalnie bez zdolno?ci?Mo?esz to rozwin??? Bo jednak inna b?dzie zdolno?c kredytowa osoby, ktora nie zarabia ale za to ma czyste bazy. W takim przypadku mo?na dosta? po?yczk? w wielu firmach, bo wiele firm prywatnych nie wymaga dostarczania za?wiadczenia o dochodach i tak naprawd? nie ma dla nich znaczenia informacja czy zarabiasz czy nie. Inaczej jest jednak w sytuacji je?li masz jakie? wpisy w bik czy w krd, albo tym bardziej je?li ?ciga Cie komornik. W tej sytuacji b?dzie problem z uzyskaniem po?yczki nawet w prywatnej firmie. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>