Vivus i recredit

Vivus i recredit

Yard
2018-06-14 11:46:44
Po braku mo?liwo?ci sp?aty Vivusa jesieni?, skorzysta?em z Recredit Nie sprawdzi?em odsetek i potem a? sie za g?ow? z?apa?em jak zobaczy?em jak du?e s?. No ale nic, moja g?upota. Ostatnia rata mnie jednak przeros?a i chcia?bym ugod?. Ale to co zaproponowali mi jest totalnie za drogie. NIe odbieram telefonów, nie wchodz? na poczt?. Co mnie teraz mo?e czeka? ? Czy od razu firma zg?asza to do s?du i nasy?a komornika?
2018-06-28 07:06:45
No nie ale jak b?dziesz si? tak zachowywa? to mog?. Nie lepiej jest skontaktowa? si? z nimi i powiedzie? jak wygl?da sytuacja?
2018-07-13 08:01:15
Od razu nie nasy?aja ale za koszta windykacji, b?dziesz równie? musia? zap?aci?. Co? takiego zupe?nie Ci sie nie op?aca. Nie masz mozliwosci wzi?c kredytu w innej firmie na sp?at? tego?
2019-02-13 13:46:28

Nic Ci to nie da. Mia?e? umow?, widziale? jakie jest oprocentowanie po?yczki.Raczej nic takim zachowaniem nie wskórasz, bo firma nie zrezygnuje z oprocentowania. Akurat jest to du?a firma, tak wi?c dobrze wie jak ustala? zapisy umowy aby wszystko by?o jak najbardziej legalne. Mo?esz owszem wybra? si? do s?du, ale powodzenia du?ego Ci nie wró??. Na ko?cu i tak b?dziesz musia? sp?aci? po?yczk? z odsetkami. I pewnie jeszcze zap?acisz za koszta s?dowe. Jedyne co mo?esz zrobi? to próbowa? si? ugada? z recredit i poprosi? o wyd?u?enie terminu sp?aty. Ale dobrze sprawd? wcze?niej ile Ci? to b?dzie kosztowa?o i czy nie b?dzie to bardzo drogie. 

2019-02-28 07:08:43

Nie ma opcji ugody. Zdecydowa?e? si? na po?yczk?, podpisa?e? umow?. Tak wi?c b?dziesz musia? to sp?aci?. Dwie opcje to albo po?yczenie kasy od rodziny albo po prostu dodatkowa po?yczka ale tym razem spo?eczno?ciowa ( by? mo?e trzeba b?dzie tutaj podpisa? weksel). Nie ma sensu równie? skar?y? si? na policj? na dzia?ania windykacja bo windykatorzy dobrze wiedz? co mog? zrobi? a co nie. I wielu z nich dzia?a na granicy prawa ale tej granicy nie przekracza. Komornika wezw? jedynie w sytuacji je?li b?dziesz si? bardzo mocno uchyla? ze sp?at? po?yczki. Na szcz??cie tak pr?dko im si? nie op?aca korzysta? z jego pomocy. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>