Refinansowanie szybka gotówka

Refinansowanie szybka gotówka

Krups
2018-08-07 08:43:38
Witam. Mam problem i chcia?bym Was si? dopytac o rad? co robi?. Posiadam zaleg?? po?yczk? w firmie szybka gotówka na kwot? 8000 z?. Spó?ni?em si? 4 dni ze sp?at?, bo po prostu zapomnia?em i tyle loguj? si? na konto w celu op?acenia zad?u?enia a tam do kwoty po?yczki doliczone 200 z?refinansowania. No i nie chc? tego p?aci? bo te raty s? bardzo wysokie . I to jedynie za 4 dni. Da si? cos z tym zrobic i to generalnie cofn???
2018-08-10 07:28:40
No co?. Pewnie taka op?aca jest w umowie. Pozostaje zap?aci? i na przysz?y czas bardziej sie pilnowa? z terminem p?atno?ci.
2018-08-13 07:54:45
I tak naliczyli Ci nie takie wysokie refinansowanie za tak? pozyczk?. Polecam sp?aci? i si? pilnowa?. Jest to norma i nic z tym nie zrobisz bo pewnie jest to zapisane w umowie.
2018-11-29 07:24:47

No w?asnie sama mia?am taki problem i nie by?am zadowolona.Mianowicie nie by?am w stanie sp?aci? ca?ej raty tak wiec firma sama sobie refinansowa?a po?yczke, potem jednak zdecydowali si? na roz?o?enie na kikla rat po rozmowie telefonicznej. No i teraz zastnawiam si? czy refinansowanie takie jest legalne? Nie podpisa?am ?adnej decyzji ani nie wyrazi?am zgody i firma sama to zrobi?a. Nie jest to zbyt korzystna opcja jak sobie to przeliczy?am.  Czy moge si? od tego odwo?a? i zyska? jakie? odszkodowanie za takie dzia?ania firmy? 

2018-11-29 13:52:18

A czy przypadkiem to nie jest tak, ?e dana osoba mo?e zgodzi? si? na refinansowania a firma nie mo?e po prostu samodzielnie  takiego refinansowania zrobi?? Trzeba przyzna?,ze w wi?kszo?ci przypadków nie jest to zbyt korzystna opcja (jak widac na przyk?adzie tutaj) i nikt o zdrowych zmys?ach by sie na co? takiego nie zdecydowa?).

Ja tym autorze na Twoim miejscu sk??da?a odwo?anie i pisa?a im, ze si? na to nie godzisz i ?e maj? Ci to cofn??. 

2018-12-03 13:36:14

A czy przypadkiem w regulaminie nie by?o, ze firma automatycznie refinansuje po?yczk?? 

2018-12-07 09:04:09

Musisz si? na to zgodzi?. Firma sama nie mo?e refinansowa? z tego co mi wiadomo. 

2018-12-07 11:39:44

Czy by?y tam opóznienia? Jakie sa raty i dochody?
Ogólnie moz?a si? zastanowi? nad konsolidacj? w jakiej? innej firmie chociaz trzeba przestusiowa? sobie ogólnie ile to b?dzie kosztowa?o i czy moze sie to op?aci?. 
Ale...
Mia?em cos takiego w rodzinie w tej w?a?nie firmie
osoba nie sp?aca?a jakis czas i by?a zaleg?o?? ponad 2 miesi?ce i firma zaproponowa?a jej zmniejszenie rat.... co wcale nie by?o takie z?e . 

2018-12-11 07:29:40

By?o, ale czy co? takiego nie jest nielegalne? 

2018-12-21 10:37:17

Firma na pewno nie dzia?a nielegaglnie i skoro refinansowali to znaczy, ze podpisa?a? zgode na refinansowanie wcze?niej. Na pewno maja taka podkladk?. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>