Po?yczka w firmie Mikrorata

Po?yczka w firmie Mikrorata

Rojek
2018-06-07 07:22:45
Zastanawiam sie nad wzi?ciem u nich po?yczki.Czy wszystko by?o ok? Czy raty s? dok?adnie takie jak podaj? na stronie?
2018-06-22 07:24:59
Mikrorata wcale nie jest taka niska jak og?aszaj?. Jest to jedynie nazwa firmy i wabik maj?cy przyci?gn?? klienta. Tak naprawd? jest dos? drogo i je?li poszukasz to mo?esz znale?? o wiele ta?sze firmy ni? ta. Za?o?my, ?e chcesz po?yczy? 1000 z? na 21 rat. I faktycznie b?dziesz sp?aca? jakie? 94 z?ote miesi?cznie ale ostateczna kwota do sp?aty jest niesamowicie wprost wysoka i wynosi 1700 z?.
2018-07-05 07:23:50
Bo je?li bierzesz chwilówke to jedynie na krótki czas. Wtedy nie jest tak drogo.
2018-07-25 07:15:34
Jest tak samo jak w regulaminie ale dolicz sobie do tego monity jak opó?nisz si? ze spa?at? chocia? dzie?. Jesli sp?acasz w terminie to wszystko jest spoko.
2018-07-26 07:55:21
Ale je?li nie sp?acisz w terminie , musisz liczyc si? z tym,ze mikrorata przekszta?ci si? w spor? rat? 😛
2018-08-10 07:27:49
Jakie s? w tej firmie koszta przed?u?enia? I czy firma rozk?ada na raty?
2018-09-13 07:28:26
Firma oferuje jedynie jedno przedlu?enie po?yczki ( koszt zale?y tutaj od wielko?ci wzi?tej pozyczki bo im wi?ksza pozyczka tym jest dro?ej). Potem nie przed?u?aj? i z tego co wiem to nie rozk?adaja po?yczki na raty.Naliczaj? dosc spore koszta w przypadku braku sp?aty. Jesli nie masz kasy na sp?ate to polecam sp?aca? miesi?cznie chociaz niewielk? kwot? tak aby mieli ?lad na koncie.Bo inaczej firma bedzie CI wysyla?a mega wysokie monity.I nie poradzisz sobie finansowo.
2018-10-04 08:45:44
Mo?esz ?mia?o brac u nich pozyczk?. Zdecydowanie jedna z najlepszych ofert na rynku firm po?yczkowych. Mi?a obs?uga, minimum formalno?ci,mala prowizja,decyzja w 2 dni (mog?oby by? szybciej:) No ale bior?c pod uwag? to jakie podej?cie ma firma to jest to do wybaczenia. Poza tym bra?em po?yczke w niedziele, podejrzewam,ze jak bierze sie pozyczk? na tygodniu to jest to o wiele szybsze ni? w weekend.
2018-10-09 07:13:27
Jak dla mnie firma ma same plusiki. Pierwszy to szybkie rozpatrzenie wniosku o po?yczk? Drugi to mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty po?yczki, co nie jest w wielu firmach standardem. Trzeci to. niskie op?aty za korzystanie z po?yczki ( jak na firme pozyczkow? rzecz jasna). No i jest tutaj profesjonalna obs?uga Klienta.
2018-10-17 07:36:07
Par? dni temu wzi??am po raz pierwszy w ?yciu chwilówk? przez internet w mikrorata i powiem szczerze,?e nie ?a?uj?. Chocia? troch? si? ba?am bo firma nie by?a mi tak bardzo znana. Rejestracja zaj??a mi par? chwil. strona jeset bardzo intuicyjna Pozytywn? decyzj? otrzyma?am robi?c sobie kaw? z rana a nie spodziewa?am sie ze b?dzie tak szybko a smsa z banku o wp?ywie pieni??ków na moje konto tu? po wypiciu kawy. Jak dla mnie ekstra firma.
2018-10-18 07:15:16
D?ugo?? sp?aty atrakcyjna.Sama firma jest równie? ok - jak na firm? po?yczkow?.
2019-01-23 07:58:37

Bardzo dobra oferta po?yczki i wybór kwot po?yczek bardzo zró?nicowany jak na po?yczk? chwilówk?. Bo w zale?no?ci od tego co jest nam potrzebne, mozna dosta? zarówno niewielk? kwot? po?yczki, jak i ca?kiem du?a sum?. Tak wi?c praktycznie ka?da osoba potrzebuj?ca po?yczki znajdzie co? dla siebie. Sa godni polecenia, bo nie wymagaja ?adncyh za?wiadcze? i jest to bardzo ?atwy zastrzyk finansowy w trudnej sytuacji. Sam si? w takiej znalaz?em i mikrorata mnie poratowa?a. 

2019-02-07 08:08:49

Fima sie popsula. Kiedy? tanie szybkie chwilówki z mo?liwo?ci? przed?u?enia. A aktualnie cennik to jaka? pora?ka. 

2019-02-26 13:39:24

No nie przesadzaj. W przypadku po?yczek na krótszy termin nie jest dro?ej ni? w Vivusie. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>