Po?yczka dla osoby zad?u?onej

Po?yczka dla osoby zad?u?onej

Myszka
2018-02-16 12:24:41
Jestem osob? zad?u?on?. Sp?acam powoli zad?u?enie, ale mam wpisy w bik i krd ( dwie firmy mnie tam wpisa?y). W tym miesi?cu jednak pojawi? mi si? dodatkowy wydatek, którego nie b?de mog?a omin??. Nie mam mo?liwo?ci po?yczenia pieni?dzy od rodziny. Bank w mojej sytuacji na pewno po?yczki mi nie da (aktualnie zad?u?enia mam wynikaj?ce z po?yczek w bankach a nie w firmach prywatnych). Tak wi?c zastanawia?am si? nad jak?? firm? prywatn?. Która firma zdecyduje si? udzieli? finansowania osobie z dlugami?
2018-02-21 09:03:55
Oj ci??ko b?dzie. Mo?esz ewentualnie zorientowa? si? w firmach takich jak ferratum czy szybka gotówka bo nie sprawdzaj? bik. Jednak po pierwsze to nie licz na wysok? kwot?. Po drugie bed? mo?e wymagali zabezpieczenia w postaci nieruchomo?ci albo wskazania por?czyciela. Zastanów si? jednak kobieto czy b?dziesz w stanie potem sp?aci? t? po?yczk?. Nie jest problemem zad?uzenie si? i po?yczenie pieni?dzy. Problem mo?ze si? pojawi? je?li b?dziesz chcia?a to zad?uzenie sp?aci?. B?dziesz mia?a z czego????
2018-02-21 12:17:57
Niemal ka?da firma po?yczkowa ma oferty dla takich jak ty. Ale powiedzmy to sobie jasno, bez prze?wietlenia Twoich finansów nikt Ci niczego nie po?yczy. No chyba, ?e pod hipotek? - o ile posiadasz takow??
2018-02-21 14:37:07
Rapida Money Nawet si? reklamuj? z tego co widzia?em,?e daj? po?yczki dla zad?u?onych.
2018-02-22 14:02:51
Polecam szuka? po?yczki u osób prywatnych. Tyle,?e tam trzeba sie liczyc z konieczno?ci? podpisania weksla.
2018-02-26 08:52:35
Mo?e ferratum? Deklaruj?,?e nie sprawdzaj? krd i bik tak wiec mo?e i z d?ugami problemów mie? nie b?d?.
2018-03-28 08:24:36
Orientujecie si? czy jest mozliwo?c wzi?cia po?yczki w banku jesli ma si? zad?uzenie w firmach prywatnych? Czy bank b?dzie o tym wiedzia??
2018-05-21 08:02:31
Bank b?dzie o tym wiedzia?. Sa bazy, które pokazuja w jakich firmach masz po?yczki. Wszystko zale?y od tego ile zarabiasz, ile masz nabranych po?yczek, ile zostaje Ci na ?ycie. Po?yczka b?dzie obni?a?a Twoj? zdolno?? kredytow?, tak samo zreszt? jak kredyt w banku czy karta kredytowa, jednak nie oznacza,?e ju? ca?kowicie nie mo?esz stara? si? o pomoc finansow?. Ka?da sprawa rozpatrywana jest indywidualnie 🙂 Oczywi?cie w sytuacji je?li nie masz wpisow w bik i windykacji na karku.Bo wtedy to o po?yczce w banku nie ma co marzy?.
2018-09-25 12:27:09
Je?li nie ma sie wpisów w bik to dla banku nie ma znaczenia czy masz po?yczki w chwilówkach czy nie. Wa?ne aby? mia? dochody.
2018-10-17 13:40:23
Sam by?em ostatnio bardzo zad?u?ony ale poradzi?em sobie finansowo. Po pierwsze polecam na pewno pilnowa? sp??cania rat w banku je?li macie taki kredyt. Chwilówki zostawiac sobie na koniec. Po drugie nie bawcie si? w refinansowanie czy konsolidacj?, po prostu sp?acajcie wszystko po kolei. Firma pewnie b?dzie Was windykowa?a ale to i tak o wiele lepsze niz drogie refinansowanie.Ograniczenie wydatków i zwiekszenie zarobków jest równie? koniecznó?ci?. B?dziecie zaiwania? jaki? czas, ale za to potem uwolnicie sie z zazd?u?enia, a to najlepsza nagroda!
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>