Po?yczka dla firmy

Po?yczka dla firmy

Rumzi
2018-06-08 10:18:52
Poszukuj? po?yczki dla firmy, która jest bardzo zad?u?ona ?aden bank nie chce da? pieni?dzy.Chodzi tutaj o 30 000 z?.Kto? da namiary?
2018-06-14 08:09:11
Aaasa dla biznesu albo FIncol. Najlepsze oprocentowanie na tle innych firm.
2018-06-18 08:36:50
Jaki jest zad?uzenie firmy?
2018-09-27 07:14:59
Wszystko zale?y od zad?u?enia firmy i ewentualnie mo?liwo?ci zastawienia czego?.Nawet firmy prywatne nie udzielaj? po?yczek bardzo zad?uzonym firmom,tym bardziej spó?kom których w??scicele odpowiadaja za d?ugi wy??cznie maj?tkiem firmy a nie swoim. Plusem i na pewno wi?ksz? szans? by?oby jakby? móg? co? zastawi?. Budynek firmowy albo samochod. Wiele firm udziela sporych po?yczek pod zastaw.Jak równie? prywatnych ludzi ( zastaw pod weksel)
2018-12-04 12:46:44

Jakie? informacje o firmie Iwoca? Kontaktowa?em si? z ich przedstawicielem i zastanawiam si? czy wziac tam po?yczk?. Czy warto? 

2018-12-27 14:12:08

Jest to firma mi?dzynarodowa, która daje po?yczki przedsi?biorcom i jak na firm? prywatna mozna tam dosta? do?? du?e finansowanie bo nawet do 150 tys. z?otych co jest do?? wysok? sum? jak na po?yczk? prywatn?. Poza tym mozna uzyska? limit kredytowy. Firma stara si? wygl?da? profesjonalnie tak wi?c nie bed? ukrywali op?at Je?li chodzi o cen? po?yczki to jest ró?na.  Moim zdaniem op?aca si? bra? u nich jedynie mniejsze kwoty w sytuacji je?li firma ma zadyszk?. Nie op?aca sie bra? wysokich po?yczek bo jednak przy wiekszych kwotach oprocentowanie jest wielokrotnie wy?sze ni? w banku. 

2018-12-28 08:14:04

Po?ycza?em wielokrotnie w firmie Iwoca. Bior? tam po?yczki ca?kiem regularnie , szybko i prakycznie kasa na koncie od razu ( ale bior? pod uwage, ze mo?e tak byc bo po prostu jestem ich sta?ym klientem, który zawsze zwraca pieni?dze tak wi?c firma ma do mnie du?e zaufanie). , mam konto w alior i ostatnio sk?ada?em podanie o po?yczk? w niedziele, spodziewa?em si?,ze kasa b?dzie w poniedzia?ek. Ale nie, by?a w niedziel? czym mnie zaskoczyli. Oczywi?cie pozytywnie. 

2019-02-06 12:38:28

Zastanawiam si? nad wzi?ciem dla firmy po?yczki w kwocie 50 tys. z?otych. Co s?dzicie o firmie Aasa dla biznesu. Na jakie oprocentowanie mo?na tam liczy?? 

2019-02-15 12:53:04

Na do?? wysokie. Na stronie raczej niczego si? nie dowiesz, tak wiec je?li chcesz uzyska? konkretne wyliczenie najlepiej b?dzie do nich bezpo?rednio napisac. Powinni Ci odpowiedzie? jaki b?dzie mniej wi?cej koszt ca?ej po?yczki. Du?o zale?y od tego na ile pozyczasz. Jesli na rok to ok, ale odradzam po?yczac na d?u?ej, w sensie na 2-3 lata bo dowal? Ci takie odsetki, ?e trudno b?dzie Ci si? z nich wygrzeba?. 

2019-04-09 07:26:48

Ostatnio po?ycza?em pieni?dze w firmie Aasa dla biznesu. Moim zdaniem bije finansowo inne firmy jej pokroju. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>