Po?yczka dla emeryta

Po?yczka dla emeryta

Pytanie
2018-08-07 12:35:36
Witam.Jaka jest szansa dostania po?yczki 1000 z? w firmie prywatnej dla osoby w wieku 75 lat?
2018-09-14 12:19:16
W banku b?dzie na pewno trudno. A Je?li juz sie uda to pewnie bank b?dzie wymaga? zabezpieczenia w postaci por?czenia m?odszej osoby do kredytu. Tak aby w razie ?mierci kto? mógl ten kredyt sp?aci?. Jednak je?li chodzi o firm? prywatn? to nie b?dzie problemu Jest wiele firm, które udzielaj? po?czek starszym osobom. 3 firmy jakie mog? poleci? i które maj? moim zdaniem najlepsz? ofert? je?li chodzi o takie po?yczki to : minipo?yczka, kuki oraz miloan.
2018-09-24 07:12:19
1000 z? to badzo mala kwota. Nie bedzie problemu ani w banku ani w firme po?yczkowej. A nawet jak dojdzie do ?mierci to d?ugi przejmuje rodzina.
2019-01-23 12:22:09

Tak niewielk? sum? we?miesz nawet w banku, a nawet w skoku. Z tego co wiem to skoki daj? po?yczki nawet je?li ma sie niewielkie dochody, czy rent?. 

2019-03-19 08:10:48

Jakich zabezpiecze? wymagaj? firmy je?li decyduja sie pozyczy? kas? osobie w takim wieku? 

2019-04-15 09:32:42

Zwykle por?czyciela. 

2019-04-17 14:23:44

S?uchajcie moi dziadkowie maj? oko?o 80 lat I widocznie problemem tutaj nie by? ich wiek z uwagi na to, ?e nabrali sobie pozyczek w firmach chwilówkowych. I maja obecnie do sp?acenia ponad 30 tys, z?otych Emerytury maj? niez?e bo babcia ma prwie 2000 z?, dziadek prawie 4000 z?. Jednak rata jak? maj? obecnie do sp?aty jest bardzo wysoka ( windykatorzy poza tym si? odzywaj?). 

Czy jest jaka? mozliwo?c skonsolidowania tego wszystkiego? 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>