Obni?enie limitu po?yczki w firmie Wonga

Obni?enie limitu po?yczki w firmie Wonga

Zevran
2018-05-30 07:03:19
Bra?em w przesz?osci po?yczk? w firmie Wonga 3 razy. Dwa razy nie by?o problemu z przyznaniem po?yczki. Limit mia?em jaki mia?em ( taki sam). Jednak trzeci? po?yczk? sp?aci?em przed czasem co skutkowa?o zwrotowi odsetek. Teraz chcia?em wzi?? po?yczk? 4 razy. Na t? sam? kwot? i patrze sie a tutaj obni?enie limitu z 2000 z? do ponad 1000 z?! Czy sp?ata ostatniej po?yczki przed czasem mog?a tym skutkowa??????
2018-06-07 07:23:54
Firma kara Ci? za to, ?e nie zap?aci?e? odsetek. Nastaw si? na to rówie?, ?e nie dzia?aja tak tylko w wondze ale równie? i w wielu innych firmach.
2018-06-08 10:18:06
Oj to kiepsko. W tym momencie praktycznie stracili mnie jako klienta!
2018-06-12 07:38:08
Oni zarabiaja na odsetkach, tak wiec takie dzia?anie zupelnie sie im nie op?aca. I tym chc? nak?oni? klienta aby sp?aca? zawsze wszystko.
2018-06-27 07:07:06
Niestety ale z takim w?asnie dzia?aniem spotka?em sie w firmie Netcredit oraz w firmie Lendon. Sp?aci?em pozyczk? przed terminem i w obu po?yczkach dosta?em obni?enie limitu przysluguj?cej mi pozyczki. Tak wiec jak widzisz nie jest to absolutnie dzia?anie, które jedynie wykorzystuje firma Wonga ale jest ono popularne równie? i w innych firmach.... MOim zdaniem strza? w stop? poniewa? to skutecznie obni?a moje zaufanie do tych firm. I zniech?ca do korzystania z ich ofert.
2018-07-09 07:54:28
Czy firma mo?e równie? odmówi? udzielenia po?yczki? A nie tylko obni?yc limit?
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>