Najta?sze chwilówki

Najta?sze chwilówki

Chomik
2018-02-19 13:01:03
Poszukuj? mo?liwie najta?szych chwilówek. Niestety ale sprwadza?em sobie jakie s? warunki poszczególnych firm i zbyt weso?o nie jest. Nawet po?yczka na miesi?c czy dwa jest droga. Nie bior? pod uwag? tutaj po?yczek darmowych Jasne,?e taka opcja jest super ale nie ka?dy mo?e na to liczy?. Tak wi?c chcia?bym aby?my porozmawiali tutaj o tym gdzie warto jest zaci?gn?? po?yczk? tak aby koszta by?y jak najmniejsze. Piszcie zarówno o typowych chwilówkach jak i po?yczkach ratalnych.
2018-03-06 08:42:06
Najta?sze chwilówki to te darmowe chwilówki 🙂 Jak ta w Lendonie: 2500 z? za darmo na 62 dni.
2018-03-14 10:25:40
Mo?ecie mi napisa? czy mo?liwe jest dostanie darmowej chwilówki w wieku 19 lat? Bo sk?ada?em podanie w Vivusie i niestety firma mi odmówi?a. NIe mam aktualnie dochodów ale potrzebuj? kasy na egzamin prawa jazdy. Niestety ale nie zda?em i trzeba mi 300 z?. Nie jestem w stanie uzyska? kasy od rodziców. Zarobi? równiez nie za bardzo mog? bo jestem aktualnie w ostatniej klasie technikum i mus?e przygotowywa? si? do matury. Z góry dziekuj? za odpowiedzi.
2018-03-27 13:43:09
Mo?e Szybka gotówka? Na ich stronie jest napisane,?e udzielaj?!
2018-05-15 10:47:01
I to ponad 6000 z? darmowej chwilówki. Ciekawi mnie czy jest to jedynie slogan reklamowy czy rzecywiscie udzielaj? takiej kasy na 2 miesiace. Ch?tnie poczytam sobie tutaj o osobach, które zdecydowa?y sie na po?yczk? u nich. Czy do takie po?yczki trzeba przedstawi? za?wiadczenie o dochodach? I czy wymagaj? dodatkowych zabezpiecze?, na przyk?ad w postaci por?czyciela?
2018-05-23 10:49:42
Rzeczywiscie daj? ale je?li chcesz maksymaln? kwote to rzeczywi?cie trzeba b?dzie dostarczyc za?wiadczenie o dochodach.
2018-06-05 09:33:53
Po prostu za?wiadczenie czy mo?e wymagaj? aby zarabia? jak?? okre?lon? kwot? pienidzy aby dosta? po?yczk??
2018-06-12 09:04:04
Pewnie za?wiadczenie o zarobkach b?dzie wymagane. Mog? równiez wymaga? por?czyciela. Jest to do?? spora suma, tak wi?c firma wcale moze nie chcie? kazdemu takiej udzielac dla bezpiecze?stwa ( jakby udzielali ka?demu to na pewno ustawi?aby si? do nich kolejka ch?tnych na po?yczk?, bezdomnych i zad?u?onych>....) Tak poza tym wcale nie jest to jaka? super opcja. Ja rozumiem jakby po?yczka by?a udzielana od 2-3 miesi?cy. Ale jest udzielana jedynie na miesi?c.
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>