Maksymalna pozyczka Lendon

Maksymalna pozyczka Lendon

Rezon
2018-08-06 12:25:16
Orientuje sie kto? czy rzezcywi??ie firma Lendon obni?y?a limit maksymalnej po?yczki do 3500 z??
2018-08-20 08:14:52
Pierwsza po?yczka to 3000 z? ze sp??t? do 45 dni. Ale potem mo?esz wzi?? po?yczke o wysoko?ci ju? nawet 5000 z?.
2018-08-20 11:46:56
Firma nie obni?y?a limitu. Z tego co wiem to mozna tam dosta? po?yczke do 5000 z? a stali klienci mog? si? wyj?tkowo stara? o wyzsze kwoty. Jednak to nie znaczy, ze firma da tyle kasy ka?demu. Wiadomo,?e jak ka?da firma po?yczkowa prze?wietla w jakim? stopniu osob? ktora sk?ada do nich podanie o po?yczke. Tak wiec je?li uznaj?, ?e jest ryzyko,ze nie sp?acisz to zaproponuj? Ci ni?sza kwote po?yczki.
2018-10-09 12:44:14
Czy przypadkiem tak nie jest je?li chodzi tylko o darmow? pozyczk??
2018-10-11 13:03:39
W Lendonie pierwsza darmowa po?yczka to 3000 zl na 45 dni.I jest tak praktycznie od jej wprowadzenia. Raczej nic si? tutaj nie zmieni?o.
2018-10-12 13:48:53
Nie,darowa po?yczka jest troch? ni?sza. Ale ogólnie to nadal w Lendonie mozna pozycza? pieni?dze do 5000 z?. I tak bylo i tak b?dzie. Co nie znaczy oczywi?cie,ze si? tak op?aca. W sieci jest wiele opinii, wiele pozytywnych i wiele negatywnych. Jak dla mnie firma nie ma wiele do zaoferowania. Jest po prostu rozreklamowana, ale sama w sobie jest bardzo droga. I to o do?? niskich wspólczynnikach sp?aty. Polecam poszuka? innych po?yczek ( na stronie jest ranking, mozna sobie przecie? porówna?).
2018-10-22 12:30:38
A jak ogólnie oceniacie firm?? Warto jest tam po?ycza?? Jakie maj? warunki?
2018-11-15 07:48:15

Warto bo bezproblemowo i szybko. Aczkolwiek pisz? tutaj jedynie o darmowej pozyczce. Bo p?atnej po?yczki nie bra?am. 

2018-11-19 14:12:22

Kosztów po?yczki nie b?de tutaj opisywa? bo mo?na to sobie sprawdzi? na stronie Lendona i sam musisz si? zastanowi? czy takie koszta Ci odpowiadaj? czy mo?e jednak lepiej jest szuka? zupe?nie innej firmy. Oceniam jednak sam? stron? i jako?c obs?ugi. Strona jest czytelna, jednak mog? by? problemy ze znalezieniem regulaminu ( jest róweni? bardzo d?ugi). Ludzie pracuj?cy na infolinii mili ale moim zdaniem powinni ich zatrudni? wi?cej bo mog? byc problemy z komunikacj? i dodzwonieniem si?. Na maile równie? odpowiadaj? z opó?nieniem. 

2018-12-14 12:33:58

Nie jest to mo?e taka dobra oferta jak szybka gotówka bo szybka gotowka oferuje 2 razy wyzsza kwot? po?yczki i to na 60 dni, jednak sam Lendon równie? oferuje ca?kiem dobr? opcje. Przekona?em si? o tym kilka dni temu kiedy po?ycza?em od nich pieni?dze. Pierwszy plus za szybko?? bo mia?em kas? tego samego dnia na koncie i ogólnie ca?y proces brania po?yczki jest sprawny. Drugi plus za to, ze nie wymagali praktycznie ?adnych informacji o dochodach a bior?c pod uwag? szybko?? udzielenia pozyczki to pewnie baz równie? nie sprawdzali. 

2019-01-04 07:23:21

Orientujecie si? czy lendon ma promocje dla sta?ych klientów? W sensie czy jest mo?liwos? po?yczenia na przyk??d wiekszej sumki? 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>