Ktora firma nie wymaga por?czyciela?

Ktora firma nie wymaga por?czyciela?

Adam
2018-02-20 07:55:43
Chc? wzi?? po?yczke rataln? ale ju? dwie firmy do których sk?ada?em podanie wymaga?y podania por?czyciela. Sam nie znam nikogo kto chcia?by mi por?czy? po?yczk? w firmie prywatnej ( nie chc? nawet o to prosi? bo nie do??,?e nie chc? aby kto? si? dowiedzia?,?e bior? pozyczki to jeszcze by?oby to pewne zak?opotanie). Dlatego te? szukam firmy, ktora nie b?dzie tego wymaga?a. Kto? co? wie na ten temat? Sam pracuj? i zarabiam ale widocznie to zbyt ma?o....
2018-03-13 10:21:42
Wbrew pozorom obecnie niewiele firm wymaga por?czyciela. Firmy prywatne i banki powoli od tego odchodz?.
2018-03-15 14:22:18
Banki mo?e i stosuj? por?czycieli, ale firmy pozabankowe stawiaj? raczej na inne formy zabezpieczenia jak weksle czy ubezpieczenie kredytu.
2018-03-28 08:06:36
Nie wymagaja? Jasne,?e wymagaja. Sam sie w to wpakowa?em ponieaw? por?czy?em po?yczk? bratu ciotecznemu. Ten obiecywa?,?e b?dzie sp?ac?? ale widocznie rodzina nie by?a dla niego wa?na poniewa? przesta? sp?aca? oraz przez niego wpakowa?em si? w d?ug, który musa?em sp?aci? sam. Obecnie jest sprawa w s?dzie przeciwko niemu ( poda?em go do s?du o sp??t?). Ale nie wiem czy cokolwiek uda mi si? uzyska? bo ten uciek? za granic?. Tak wi?c zanim por?czycie to polecam si? dobrze zastanowi?. Nawet je?li chodzi o rodzin? 🙁
2018-04-24 11:57:01
Po?ycza?am spor? sum? ratalnie w ferratum i nikt ode mnie por?czyciela nie wymaga?.
2018-05-16 13:48:40
Bo widocznie mia?a? zdolno?c kredytow? i by?a? dla nich wiarygodn? klientk?.Klienci s? ró?ni. Czasami do firmy przychodzi kto? kto nie ma zarobków albo ma niewielkie zarobki, jakie? wpisy w bik czy inne du?e obci?zenia finansowe. W takim przypadku nie jest wiarygodn? osob? dla firmy i firma musi si? jako? zabezpieczy?. Naj?atwiej por?czycielem. Bo jak d?u?nik nie b?dzie sp?aca? to zrobi to za niego por?czyciel. Potem to por?czyciel b?dzie si? s?dzi? z d?u?nikiem. A firma po prostu umyje od tego r?ce.
2018-05-23 10:48:47
A co w sytuacji jak por?czyciel jest w trudnej sytuacji i nie ma pieni?dzy na sp??t? zaci?gni?tej po?yczki? Bo przyznam,ze sama jestem w?asnie w tkaiej sytuacji Zdecydowa?am sie por?czy? chwilówk? mojemu partnerowi On uciek? za granic? i jej nie sp?aca. Sama jestem w trudnej sytuacji bo firma mnie ?ciga a ja po prostu nie mam z czego sp?aca?. Wynajmuj? mieszkanie i pracuj? za najni?sz? 🙁 Nied?ugo grozi mi eksmisja. Co robi??
2018-05-24 07:10:43
Polecam sprawdzonego vivusa. Wczoraj sk?ada?am wniosek i nie wymagali ?adnego por?czyciela 🙂 Decyzja by?a szybka, oczywi?cie pozytywna i pienia?ki dosta?am na konto jeszcze tego samego dnia. Tak wiec sama osobiscie jestem z nich zadowolona. Jedyny problem to kontakt, a pocz?tku próbowa?am dodzwoinc si? na infolini?, nie uda?o mi si?. Ale potem wszystko ogarn??am sama przez neta.
2018-06-05 09:33:05
Czy w providencie wymagaj? podania por?czyciela?
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>