Konsolidacja chwilówek

Konsolidacja chwilówek

Miriam
2018-04-25 10:50:14
Orientujecie si? czy mozliwa jest konsolidacja chwilówek kredytem gotówkowym?
2018-05-16 13:54:55
Tak. Jest to mo?liwe. Banki nie maj? us?ugi takiej jak konsolidacja chwilówek poniewa? nie lubi? miesza? chwilówek do swoich interesów ale mo?esz wzi?c kredyt gotówkowy. Przy obecnych stopach procentowych mozna znale?? kredyty oprocentowane nawet na 10 do 15%.. Czyli o wiele ni?ej ni? chwilówka. Polecam zajrze? na przyk?ad do Getin banku albo do banku pocztowego.
2018-05-18 07:41:51
Orientujecie si? czy chwilówki negatywnie wp?ywaj? na zdolno?? kredytow??
2019-02-08 13:54:18

Je?li sp?acasz regularnie to nie. Je?li jednak masz opó?nienia to jasne, ?e wp?ywaja negatywnie. 

2019-03-13 06:57:27

Nie wp?ywaj? negatywnie  je?li sp?aca?e? regularnie. Ani nie podwyzszaj? Twojej zdolno?ci ani nie obni?aj?. 

2019-03-14 08:40:45

S?uchajcie a czy konsolidacja to nie to samo co refinansowanie? 

2019-03-26 06:49:44

W przypadku konsolidacji samodzielnie wybierasz sobie firm?. i nie musi by? to firma prywatna, ale nawet bank. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>