Jak? po?yczk? rataln? polecacie?

Jak? po?yczk? rataln? polecacie?

Jacek
2018-02-08 16:34:07
Mam sta?y dochód. Chcia?bym po?yczy? 5 tysi?cy z?otych na okres 12 miesi?cy.
2018-02-14 08:38:51
Credissimo. Bardzo dobre warunki. Firma uczciwa Tak wie? je?li po?yczysz tam to nie pojawi? Ci si? w trakcie sp?aty ?adne niespodziewane warunki. Czy op?aty.
2018-02-15 07:48:16
Zaplo. Uczciwie i takie po?yczki ratalne udzielaj? nawet na 3 lata. Oprocentowanie jest w sumie ok.
2018-02-15 12:56:38
Mo?e we? co? w banku? Oprocentowanie w bankach jest o wiele ni?sze, ca?kiem dobr? ofert? ma moim zdaniem na przyk?ad igotówka w bnp paribas. Pozyczk? bierze si? tam tak samo ?atwo jak w firmach prywatnych. Wszystko mo?na za?atwi? przez internet. TYlko musisz dostarczy? za?wiadczenie o dochodach. Oprocentowanie bedzie o wiele korzystniejsze ni? prywatnie.
2018-03-13 10:20:47
Ewentualnie po?yczki spo?eczno?ciowe. Po?yczaja tam za podpisaniem weksla.
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>