Jaka pozyczka prywatna na d?u?szy okres

Jaka pozyczka prywatna na d?u?szy okres

Justyna
2019-03-18 14:08:34
Szukam aktualnie po?yczki ratalnej w kwocie 20 tysi?cy z?otych. Nie wchodzi jednak w gr? sp?acenie po?yczki w ci?gu roku bo nie b?d? mia?a jej z czego sp?aci? ale chcia?abym sp?aci? po?yczke w ci?gu 2-3 lat. Sprawdza?am w kilku firmach jakie polecili?cie tutaj na forum warunki ale te firmy udzielaj? po?yczki na rok, a to jest dla mnie zbyt krótko (rata b?dzie zbyt wysoka). Czy jest jaka? firma, która udzieli po?yczki na d?uzej? I uprzedaj?c pytania to nie, nie mam mo?liwo?ci wzi?cia pozyczki w banku z uwagi na wpisy w bik sprzed kilku lat. Zarabiam jednak i mog? podpisa? weksel.
2019-04-10 13:50:22

Pierwsza opcja to skorzystanie z us?ug portalu, który zajmuje sie udzielaniem po?yczek spo?eczno?ciowych. Portale takie ??cz? osoby, które chc? po?yczy? pieni?dze z osobami, które chc? zainwestowa? w po?yczki. I tak b?dziesz musia?a w takiej sytuacji podpisa? weksel.

Druga opcja to skorzystanie z us?ug firmy prywatnej. Po?yczke na d?u?ej bo nawet do 48 miesi?cy oferuje Hapi po?yczki. Mo?na tam po?yczy? pieniadz w kwocie do 25 000 z?. Sama wejd? sobie na ich portal i oce? czy koszta Ci odpowiadaja. 

2019-04-15 09:32:13

Zobacz kokos. Sam dostalem po?yczk? pomimo wpisów w bik. Firma bik sprawdza ale to nie znaczy, ze nie masz tam szansy dostania po?yczki. Nie wymagaja podpisania weksla oraz mi dali dok?adnie tak? kwote po?yczki o jak? sk?ada?em, a wcze?niej kilka innych firm mi odmówilo. Tutaj z?o?y?em podanie gdzie? tak po po?udniu, praktcznie od razu akceptacja a na dzie? nast?pny mia?em ju? kaske na koncie.

Je?li chodzi o koszta to moim zdaniem sa w porz?dku jak na firme prywatn? oczywi?cie. 

2019-04-24 14:31:32

Jest kilka firm, które po?yczaj? na du?o rat. Najwi?ksza iló?c rat, na jakie chcesz po?yczy? pieni?dze to z tego co wiem 50 rat. Pierwsz? firma jak? mog? poleci? jest Wonga, od pewnego czasu nie udzielaja jedynie pozyczek typu chwilówki ale równie? prywatne po?yczki ratalne. Druga firma to tak to finanse ( maj? nieco mniejsze wymagania co do osoby po?yczaj?cej co wonga, a oprocentowanie bardzo podobne). Podlicza?a? sobie jednak ile taka po?yczka b?dzie Ci? ogó?em kosztowa?a? Nie b?dzie to na pewno ma?y koszt. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>