Jak wcze?niej sp?aci? po?yczk? w Vivusie

Jak wcze?niej sp?aci? po?yczk? w Vivusie

Stach
2018-06-20 08:49:54
Je?li b?d? chcia? sp?aci? po?yczk? zaci?gni?t? na stronie vivusa o wiele wcze?niej, ni? wskazuje na to termin sp?aty pierwotnie zapisany w umowie po?yczkowej, to czy b?d? to w ogole mozliwe i czy firma nie bedzie robi?a problemów z tego powodu? Ile dodatkowo b?dzie kosztowa?a mnie wcze?niejsza sp?ata po?yczki? A mo?e b?dzie mnie to kostowa?o mniej bo firma oddaje odsetki? Jak jest w Vivusie?
2018-06-27 07:05:25
Nie wiem czy Vivus oddaje odsetki. Najlepiej by?oby zapyta? si? tam bezpo?rednio.
2018-07-09 07:55:15
Firma oddaje odsetki ale sama z siebie automatycznie nie odda. B?dziesz musia? sie o nie upomnie?. Najlepiej telefonicznie albo wysy?aj?c maila.
2018-07-23 09:09:08
Czy jest jaki? wzór podania o oddanie takich odsetek?
2019-03-11 07:36:18

Z tego co wiem to nie ma ale polecam do nich zadzwoni? i powinni na infolinii wyt?umaczy? Ci co i jak. 

2019-04-08 10:47:01

Wzoru nie ma, ale tak jak pisze osoba powy?ej to najlepiej do nich zadzwoni?. Nie mia?em takiej sytuacji ale Vivus to du?a firma tak wi?c raczej problemów z tym robic nie powinni. 

2019-04-25 08:08:52

Normalnie po prostu wcze?niej sp?acasz. Nie bra?em po?yczki w Vivusie ale bra?em w innej firmie i napisa?em podanie o zwrot nale?nych mi odsetek i dosta?em bez problemu. Firma raczej sama nie b?dzie si? o odsetki upomina?a, trzeba samodzielnie si? o nie upomnie?. No nie ma co tutaj raczej liczyc na zwrot oprocentowania ale o odsetki zwiazane z op?at? wst?pna czy op?at? za obs?ug? pozyczki.

O zwrocie oprocentowania mo?esz zapomnie?. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>