Jak pomóc osobie zad?u?onej

Jak pomóc osobie zad?u?onej

Anna
2018-09-04 12:44:04
Sytuacja niedotyczy mnie na szcz??cie, ale osoby z mojej rodziny. Mianowicie osoba ta jest zad?uzona po uszy. Dlugi w wysokoci 5000 z?.Nie s? zbyt du?e, ale osoba ta jest na rencie 1000 zl i sp?aca te d?ugi regularnie ale potem znowu bierze. Aktualnie jest na utrzymaniu moich rodziców praktycznie bo ci?gle chodzi i zebra a to o jedzenie, a to o jakie? kosmetyki. Niestety ale jest bardzo nieporadna. Ma równiez problem z alkoholem. Czy mozna j? w jaki? sposób ubezw?asnowolni? oraz zabroni? jej zapo?yczania si?? Bo ju? nie mam do niej cierpliwo?ci i troch? szkoda mi równie? moich rodziców.....
2018-09-06 13:28:24
Pomagaj?c w taki sposob nie pomo?ecie jej wyj?? z d?ugów. Niestety ale znam takich ludzi i im wi?cej b?dziecie j? karmili i pomagali jej w codziennych funkcjach to tym bardziej b?dzie ona zapada?a w alkoholizm i zad?u?a?a si?. Swoj? drog? to dziwi? si?,ze jaka? firma chce udziela? po?yczek. Wiem,ze niektóre firmy nie maj? oporów, ale przy du?ym zad?uzeniu i wpisach w bik czy branie kolejnych po?yczek jest tak w ogóle mozliwe? Niestety ale nie mozesz raczej tej osoby ubezw?asnowolni?. O ile nie jest chora psychicznie.
2018-09-19 11:29:42
Nie pomaga?. Czasami kto? musi spa?? na dno, aby u?wiadomi? sobie, ?e dalej tak nie mo?e postepowac. Podobnie bywa z narkomani?.
2018-09-20 10:58:37
Ale ta osoba jest ju? na dnie. Nie moze by? gorzej.
2018-10-24 07:43:51
Niestety ale nie mo?na. Mam podobn? sytuacj? z wujkiem i nic mu nie mo?na zrobi?. Ogólnie polecam w takim przypadku z?o?y? wnisek o rozdzielno?? maj?tkow?.Szczegolnie je?li osoba zad?uzaj?ca si? jest w zwi?zku ma??e?skim.W sytuacji jak nie b?dzie mia?a z czego sp?aca? po?yczki, to bank na pewno odezwie si? do ma?zonka. Albo do dzieci. Du?e problemy b?d? równie? w sytuaci ?mierci tej osoby.
2018-11-07 07:29:40
Mo?e warto jest skontaktowa? j? z psychologiem? I niech psycholog co? jej wyt?umaczy?
2019-03-08 12:29:15

Wiesz co, czasami takim osobom mog? pomóc wyl?cznie oni sami.... Jak poczuj?,ze znajduj? sie na dnie to byc mo?e zaczn? si? zastanawia? nad swoimi poczynaniami. 

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>