Ile mam czasu na zrezygnowanie z po?yczki

Ile mam czasu na zrezygnowanie z po?yczki

Marina
2018-04-17 08:34:12
Cze??. W pi?tek wzi??am po?yczk? w vivusie Ale dzisiaj mój brat powiedzia? mi, ?e jest w stanie po?yczy? mi pieniadze tak wiec z tej po?yczki postanowi?am zrezygnowac. Szczególnie,?e nie by?a to darmowa po?yczka. Czy mog? to zrobi?? Jaki mam czas na rezygnacj? z po?yczki? I w jaki sposob to zrobi?? Wystarczy do nich zadzwoni? czy powinnam napisa? jakie? podanie i wys?a? do nich listem? Z góry dzi?kuje za odpowied?.
2018-04-24 11:54:23
14 dni. Mo?esz zrezygnowa? jak chcesz. Przez telefon, przez maila. Moim zdaniem jednak najlepiej jest zrezygnowa? listownie. B?dziesz mia?a potwierdzenie.
2018-04-25 10:50:55
S?uchajcie a jak wy?le si? list osttaniego dnia rezygnacji? To liczy si? data dotarcia listu do firmy czy data nadania na poczcie?
2018-05-17 07:30:19
Licza od dnia w którym wys?a?a? list. Nawet je?li jest to 14 dzie?. Jednak zawsze warto jest mie? u siebie potwierdzenie wys?ania listu. Pami?taj.
2018-05-23 07:52:32
Dlatego te? nie warto czeka? do ostatniego dnia. Ale je?li chcecie zrezygnowa? to zrobic to najwcze?niej jak jest to mo?liwe.
2018-05-30 07:01:20
Mailem mo?na z?ozy? wypowiedzenie po?yczki. Albo telefonicznie.Rozmowa jest nagrywana tak wi?c mo?na to zrobic nawet 14 dnia.
2018-06-12 07:39:02
A co je?li z?o?e listownie i list zniknie? Firma mo?e si? wtedy wybroni?, ?e nie sk?ada?em takiego wymówienia?
2018-06-13 07:52:40
No wla?nie je?li chodzi o mnie to jestem zdania,ze lepiej jest mie? wszystko na papierze. I albo wyslac list polecony albo po prostu napisa? maila. Dzi?ki temu mamy podk?adk?. A rozmowa telefoniczna? NIe ryzykowa?bym..... Mo?e s? to rzadkie sutuacje ale taka rozmowa moze nie zosta? nagrana albo mo?e zostac po prostu skasowana.
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>