Bra? po?yczk? na wakacje

Bra? po?yczk? na wakacje

Bigbam
2018-05-17 10:22:15
Cze??. Przydarzy?a mi si? niesamowita okazja.Znajomi planuj? wycieczk? do Nowej Zelandii, któr? chcia?am zobaczy? ca?e ?ycie. Low cost, akurat s? tanie okazje biletów. Nie mam jednak pieniedzy, jestem studentk?.Troch? pewnie mog?abym po?yczyc od mamy ale reszt? musia?abym po?yczyc w firmie. Sp?aca?abym potem ratalnie z pomoc? stypendium socjalnego jakie dostalabym w przysz?ym roku. Jak si? na to zapatrujecie? I?? za marzeniami czy mo?e jednak odk?ada?? Wiedz??,ze taka okazja mo?e sie nie powtórzy??
2018-05-25 07:14:05
O jak? kwot? po?yczki chodzi? Podejrzewam, ?e niema???
2018-05-25 11:19:43
Dok?adnie. Chodzi tutaj o 5000 z?. Cala wycieczka b?dzie kosztowa?a wi?cej ale mam rownie? i swoje oszczedno?ci. Jednak te pieniazki nie wystarcz? na zorganizowanie poniewa? Nowa Zelandia nie jest tanim krajem i jednak jest tam o wiele dro?ej ni? u nas w Polsce. Bilety b?da kosztowa?y jakie? 3000 z?. Reszta na przezycie. Oczywi?cie nie zamierzamy sto?owa? si? w drogich restauracjach ale je?? to co sobie samodzielnie zrobimy czy kupimy w sklepie.Ale chcia?abym mie? toch? wiecej kasy tak aby nie zabrak?o mi na miejscu.
2018-05-28 11:17:00
Moim zdaniem lepiej by?oby na razie zrezygnowa? z wycieczki. Wiem,ze bardzo chcia?aby? pojecha? bo i sama bardzo chcia?abym zwiedzi? te regiony jednak w przysz?ósci równie? b?dziesz mia?a okazj?. Nie wiesz tak naprawd? ile wycieczka b?dzie kosztowa?a i czy przypadkiem bud?et si? nie zwi?kszy. A jedziesz praktycznie ca?kowicie za po?yczone pieni?dze. Nie lepiej by?oby na wakacje wybra? si? na wycieczk? gdzie? bli?ej ale nie po?ycza? tylko zorganizowa? sobie za zaoszczedzone? Tak poza tym to jeste? na 100% pewna,?e dostaniesz to stypendium czy tylko tak sobie piszesz?
2018-06-19 11:19:03
Ostatecznie zrezygnowa?am chociaz teraz bij? si? z my?lami, ?e mo?e jednak lepiej by?o wzi?? i polecie? 🙁
2018-06-21 07:50:32
Kochana i w sumie dobrze bo masz czyste konto, a na wycieczk? b?dzie jeszcze pora!
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>