Vivus

Dokładna nazwa firmy: Vivus Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Żwirki i Wigury 16C, Warszawa
kontakt@vivus.pl
Strona WWW: www.vivus.pl
Telefon kontaktowy: 22 122 12 27
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb. - Nd. 8:00 - 20:00
NIP: 525-253-13-20
REGON: 146101268
KRS: 0000418977

Firma VIVUS na polskim rynku pożyczkowym wyróżnia się przede wszystkim tym, iż była to pierwsza firma, która zaoferowała bezpłatne pożyczki dla pierwszych klientów. Choć w jej ślady poszły obecnie prawie wszystkie firmy, VIVUS pozostaje jedną z najbardziej zaufanych instytucji pożyczkowych specjalizujących się w tzw. szybkich pożyczkach. Po dziś dzień VIVUS działa i prężnie rozwija się głównie na terenie Europy środkowej i Skandynawii.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE

Typ pożyczki: Chwilówka

Maksymalna kwota pożyczki: 3000 złotych przy pierwszej darmowej pożyczce oraz 7500 złotych przy pożyczkach kolejnych. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku okres spłaty może wynosić maksymalnie 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez VIVUS: BIK, BIG, KRD i ERIF.

Potrzebne dokumenty: Polski, ważny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania gwarantów ani zabezpieczeń.

Przedłużenie okresu spłaty: Tak; na 7, 14 lub 30 dni.

Odstąpienie od umowy: Tak, w ciągu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MOŻE WZIĄĆ POŻYCZKĘ W VIVUS?

Potencjalny klient VIVUS musi być w stanie wziąć pożyczkę całkowicie internetowo, a do tego będą mu potrzebne: aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej.

Ponadto, VIVUS zakłada dość szerokie widełki wiekowe dla swoich obywateli – klient musi być w wieku od 20 do 78 lat. Musi także być obywatelem polskim i posiadać stały adres zamieszkania w Polsce. Także tutaj musi on uzyskiwać regularne przychody, gdyż to właśnie na tej podstawie VIVUS będzie oceniał zdolność klienta do spłaty pożyczki.

Niestety, VIVUS mówi „nie” dłużnikom – klient nie może figurować w rejestrach dłużników. Nie może również posiadać niespłaconej jeszcze pożyczki w VIVUS.

POŻYCZKA W VIVUS KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty pożyczki i okresu spłaty. Kwota pożyczki standardowo może być ustawiona na suwakach znajdujących się na stronie głównej vivus.pl. Po wybraniu pożądanych parametrów klient musi kliknąć przycisk „weź pożyczkę”, by być przekierowanym do formularza rejestracyjnego.

2. Rejestracja i wniosek. Rejestracja dokonywana jest internetowo, po spełnieniu powyższego kroku lub też telefonicznie pod numerem 221 221 227. Niezależnie od sposobu, klient zostanie poproszony o dane osobowe i adresowe, a dodatkowo także PESEL i numer dowodu osobistego.
Po zarejestrowaniu się, należy wypełnić wniosek pożyczkowy i wpisać w nim, oprócz wcześniejszych danych, także informacje dotyczące zatrudnienia.

3. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. Vivus niestety wymaga wykonania przelewu weryfikacyjnego, mającego potwierdzić dane osobowe i bankowe klienta. Przelew można wykonać w sposób standardowy, wysyłając 1 grosz na numer rachunku podany przez VIVUS, lub też, chcąc przyspieszyć proces wnioskowania, skorzystać z usługi Blue Cash, który oferuje ekspresowe transfery pieniężne. W takim wypadku system ten pobierze 1 złoty opłaty za transfer. Ważne jest tylko to, by ten przelew zrobić ze swojego osobistego konta, w którym jest się jedynym właścicielem.

4. Przyznanie pożyczki. Złożone wnioski analizowane są automatycznie w ciągu kilkunastu minut, jeśli klient zrobił to w godzinach pracy biura VIVUS, tj. w godzinach 8-22 w dni robocze oraz do godziny 20 w weekendy. VIVUS oczywiście informuje klientów o swojej decyzji, również tej negatywnej. Zrobi to przez SMS oraz wiadomość e-mail.

5. Wypłata pieniędzy. VIVUS wysyła przelew natychmiastowo po przyznaniu pożyczki. Pieniądze dotrą na konto klienta ekspresowo, jeśli posiada konto w bankach takich jak Alior Bank, Pekao S.A., Getin Bank, Millenium Bank i PKO BP. W pozostałych bankach zaksięgowanie wypłaty nastąpi w godzinach następnej sesji bankowej, najpóźniej następnego dnia pracy.

6. Kolejne pożyczki. Klient może zalogować się na swój profil na stronie vivus.pl i sprawdzić, czy możliwe jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki. Jeśli tak, może wtedy skorzystać z zakładki „złóż wniosek”.

KOSZTY POŻYCZKI

Koszty pożyczki nałożone są jedynie na pożyczkę drugą i każdą kolejną. Wtedy klient musi liczyć się ze spłatą odsetek w wysokości 10% oraz zapłaceniem prowizji za udzielenie pożyczki. Zależy ona od wysokości pożyczki i okresu spłaty.
Przykładowo, przy pożyczce w kwocie maksymalnej, czyli 7500 złotych, i miesięcznym terminem spłaty, koszt pożyczki wyniesie 1350. Za pożyczkę w wysokości 5000 złotych z tym samym terminem spłaty, klient odda o 900 złotych więcej niż pożyczył.
Ewentualne koszty, które trzeba będzie ponieść to prowizja za refinansowanie pożyczki, mieszcząca się w zakresie od 10 (przy najniższej kwocie) do prawie 1000 złotych przy kwocie najwyższej.

SPŁATA POŻYCZKI

Spłata pożyczki powinna nastąpić na konto bankowe wskazane przez VIVUS w indywidualnym profilu klienta. VIVUS posiada kilka rachunków bankowych, dlatego najlepiej wybrać ten, w którym samemu posiada się konto.
Oczywiście, jeżeli klient chce, może pożyczkę wcześniej niż wskazuje na to umowa, w każdym dowolnym momencie. W takim wypadku zarówno oprocentowanie jak i prowizja będą niższe.

Na szczęście, VIVUS wychodzi klientom naprzeciw i umożliwia przedłużenie okresu spłaty o 7, 14 i 30 dni. W przypadku pierwszej pożyczki w VIVUS, termin spłaty można przedłużać dwa razy. Niestety, nie każdy pożyczkobiorca otrzyma taką możliwość – VIVUS musi wcześniej określić zdolność kredytową takiego klienta. Oczywiście, musi on także wnieść stosowną opłatę jeszcze przed przyznaniem przedłużenia spłaty.

W przypadku uchylania się od spłaty, VIVUS będzie naliczać karne odsetki za nieterminową spłatę w wysokości 14%. Bezskutecznie wysyłane wezwania do zapłaty spowodują, że sprawa będzie przekazana do windykacji z pomocą zewnętrznej firmy lub sądu i komornika, co spowoduje znaczny wzrost kosztów pożyczki.