Ratkomat

Dokładna nazwa firmy: Salelifter Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Raciborska 35 A, Rybnik
kontakt@ratkomat.pl
Strona WWW: www.ratkomat.pl
Telefon kontaktowy: 801 40 40 40
Godziny pracy: -
NIP: 6423183413
REGON: 243306386
KRS: 0000472712

Ratkomat to produkt finansowy stworzony przez znaną już w kręgach rynku finansowego firmę Aasa Polska, która z sukcesami rozwija się w naszym kraju od kilku lat. Jak zapewnia sama firma, cechuje ją nie tylko najwyższy profesjonalizm i niezawodne rozwiązania technologiczne, ale także wysokie standardy moralne. Dzięki temu klient może liczyć na przejrzystość i jasność zasad, brak małego druku w umowie oraz dogodne warunki finansowe.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE

Typ pożyczki: Ratalna

Maksymalna kwota pożyczki: 10000 złotych przy maksymalnym okresie spłaty w 24 miesięcznych ratach

Rejestry sprawdzane przez Ratkomat: BIK, BIG, KRD i ERIF

Potrzebne dokumenty: Ważny dowód osobisty. Może być potrzebny wyciąg z konta bankowego lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Zabezpieczenie: Nie, nie ma potrzeby ustanawiania żadnych zabezpieczeń.

Przedłużenie okresu spłaty: Tak.

Odstąpienie od umowy: Tak, w ciągu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MOŻE WZIĄĆ POŻYCZKĘ W RATKOMAT?

Aby otrzymać pożyczkę w Ratkomat, należy spełnić podstawowe kryteria dotyczące wieku, obywatelstwa i zamieszkania. Klient firmy musi być obywatelem polskim, na stale zamieszkującym w kraju, w wieku mieszczącym się w przedziale 20-80 lat. Najważniejsze jednak dla firmy Ratkomat jest zdolność kredytowa jej klientów. W związku z tym, muszą oni koniecznie posiadać stabilne źródło regularnych dochodów pochodzących m.in. z racji zatrudnienia, otrzymywania emerytury lub renty, lub też z innego źródła, które stanowiłoby dochody na odpowiednim poziomie.

Ratkomat nie udzieli pożyczki osobom, które nie posiadają wiarygodności kredytowej, tj figurują w którejś z baz: BIK, BIG, KRD i ERIF. Pożyczka nie zostanie także udzielona osobom, które posiadają już jedną pożyczkę w tej firmie i nie spłaciły jeszcze przynajmniej połowy rat.

Klient musi także posiadać odpowiednie instrumenty techniczne: dostęp do internetu, telefon komórkowy, ewentualnie konto w banku.

POŻYCZKA W RATKOMAT KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty pożyczki i okresu spłaty. Dzieje się to za pomocą prostego kalkulatora na stronie ratkomat.pl, który pokaże klientowi także wysokość miesięcznej raty oraz wszystkie koszty, jakie będzie musiał on ponieść w związku z pożyczką. Aby przejść do wniosku, wystarczy kliknąć przycisk „złóż wniosek”.

2. Rejestracja i wniosek. Obie te czynności przebiegają jednocześnie, zaś rejestracja jest konieczna tylko w przypadku pierwszej pożyczki. W formularzu klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: wszystkich informacji osobowych, adresu zamieszkania i zameldowania, informacji o zatrudnieniu, uzyskiwanych dochodach i ponoszonych miesięcznie wydatkach.

3. Przyznanie pożyczki. Przyznanie pożyczki w Ratkomat następuje jeszcze tego samego dnia, o ile wniosek został złożony w dniu roboczym. Niestety, zazwyczaj zajmuje to trochę dłużej niż standardowe kilkanaście minut w przypadku chwilówek, gdyż wnioski weryfikowane są wnikliwie. Klient zostanie oczywiście poinformowany o decyzji, a w niektórych przypadkach może się z nim skontaktować pracownik firmy i poprosić o dodatkowe informacje dotyczące chociażby zatrudnienia.

4. Podpisanie umowy. Po pozytywnej decyzji, na konto mailowe klienta wysyłana jest umowa pożyczki z którą ten musi się zapoznać. Po tym, Ratkomat przyśle kuriera z umową do podpisania i zweryfikowania prawdziwości danych osobowych podanych przez klienta we wniosku.

5. Wypłata pieniędzy. Ratkomat gwarantuje, że pieniądze zostaną przelane w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia do siedziby firmy dokumentów podpisanych przez klienta. Kwota pożyczki dotrze na konto klienta maksymalnie następnego dnia od wysłania, a jest to uzależnione od godzin sesji bankowych w poszczególnych bankach. Jeśli takie jest życzenie klienta, Ratkomat może wypłacić pieniądze za pomocą czeku GIRO, który dostarczany jest przez kuriera po podpisaniu umowy i może być zrealizowany w placówce Poczty Polskiej.

6. Kolejna pożyczka. Może być ona zaciągnięta w sposób analogiczny, ale może to nastąpić nie wcześniej niż po spłaceniu połowy należnych rat pożyczki.

KOSZTY POŻYCZKI W RATKOMAT

Każda pożyczka w Ratkomat obciążona jest następującymi kosztami:

Przykładowe, całkowite koszty pożyczki wyglądają następująco:

SPŁATA POŻYCZKI

Spłaty pożyczki należy dokonywać zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy – jest on dostarczony do klienta jeszcze przed jej podpisaniem w wersji papierowej, zaś poszczególne raty powinny być wpłacane na specjalnie wygenerowany dla klienta rachunek bankowy.

Oczywiście, klient może spłacić pożyczkę wcześniej niż jest to wskazane w umowie, może to zrobić tylko częściowo lub w całości i nie ponosi przez to dodatkowych kosztów. Możliwa jest także zmiana harmonogramu spłaty rat lub wydłużenia okresu spłaty. Za takie rozwiązanie nie jest pobierana dodatkowa opłata, ale koszty kredytu i tak się zwiększą, gdyż wydłuży się okres pożyczkowania. W obu przypadkach, przed podjęciem jakichkolwiek kroków, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Niespłacanie rat i notoryczne unikanie takiej spłaty to dodatkowe koszty i możliwe przykre postępowanie sądowe. Ratkomat ma prawo naliczyć odsetki (14% w skali roku) i skierować sprawę do sądu, który prawdopodobnie nada nakaz egzekucji komorniczej i obciąży klienta kosztami postępowania. Klient zostanie też umieszczony w odpowiedniej bazie dłużników.