Rapida Money

Dokładna nazwa firmy: Rapida sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Elektoralna 13 lok 121, Warszawa
czesc@rapidamoney.pl
Strona WWW: www.rapidamoney.pl
Telefon kontaktowy: 128813123
Godziny pracy: -
NIP: 5252684957
REGON: 365892926
KRS: 0000647952

Założona w 2005 roku firma Rapida Money rozpoczęła swoją działalność na rynku brytyjskim. W ciągu 12 lat swojego działania przeniosła swoje oddziały również do europejskich krajów kontynentalnych, w tym także do Polski.

Wysokie kwoty udzielanych pożyczek, bardzo długi jak na instytucje pozabankowe okres spłaty oraz możliwość zaciągnięcia pożyczki przez osoby zadłużone przysporzyły Rapida Money wielu klientów – jest ich aż 230 tysięcy i zaciągnęli oni pożyczki w kwocie przekraczającej 5 miliardów złotych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE

Typ pożyczki: Ratalna

Maksymalna kwota pożyczki: 25 000 złotych przy spłacie w 12, 24, 36 lub 46 ratach.

Rejestry sprawdzane przez Rapida Money: BIK, KRD, BIG i ERIF, bez odmowy pożyczki

Potrzebne dokumenty: Polski, ważny dowód osobisty. Mogą być potrzebne: wyciąg z konta bankowego, skan dowodu osobistego.

Zabezpieczenie: Gwarant.

Przedłużenie okresu spłaty: Nie.

Odstąpienie od umowy: Tak, w ciągu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MOŻE WZIĄĆ POŻYCZKĘ W RAPIDA MONEY?

Rapida Money umożliwia wzięcie pożyczki pełnoletnim obywatelom polskim lub rezydentom, nie starszym jednak niż 75 lat. Potencjalny pożyczkobiorca musi także posiadać adres zameldowania w Polsce, tutaj otrzymywać regularne dochody, na podstawie których będzie ustalona jego zdolność do spłacenia miesięcznej raty. Musi także mieć pełną zdolność do czynności prawnych (czyli w konsekwencji do zawierania umów).

Rapida Money nie skreśla dłużników. Za wiarygodność kredytową klienta odpowiada w tym wypadku gwarant, który spełnił określone warunki: jest obywatelem polskim, w wieku od 18 do 75 lat oraz właścicielem nieruchomości na terenie Polski, z czystą historią kredytową.

Klient musi być w stanie zaciągnąć pożyczkę na odległość, a do tego będą mu potrzebne: telefon komórkowy, dostęp do internetu i dostęp do bankowości elektronicznej, adres e-mail oraz konto bankowe w polskim banku.

POŻYCZKA W RAPIDA MONEY KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty pożyczki. Standardowo, można to ustalić na stronie głównej rapidamoney.pl a następnie kliknąć przycisk „wniosek w 2 minuty”.

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie klienta następuje poprzez wypełnienie wniosku, w którym należy podać swoje dane osobowe i telefoniczne, adres zamieszkania, numery PESEL i dowodu osobistego, a także dane gwaranta. Należy tam również podać numer karty kredytowej lub płatniczej klienta – za pomocą tej karty Rapida Money pobierze opłatę weryfikacyjną w wysokości 1 złotego. Dodatkowo, we wniosku należy wyrazić zgodę na podpisanie umowy pożyczkowej za pomocą pełnomocnika ustanowionego tylko do tej jednej czynności.

3. Wypełnienie wniosku przez gwaranta. Rapida Money wysyła indywidualnie wygenerowany dla gwaranta wniosek, który ten musi wypełnić online.

4. Wypełnienie deklaracji dochodowej i jej weryfikacja telefoniczna. Zarówno pożyczkobiorca, jak i gwarant muszą wypełnić deklarację o dochodach i wydatkach, a także poświadczyć prawdziwość wpisanych tam danych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Rapida Money.

5. Ostateczna akceptacja pożyczki przez gwaranta.

6. Wypłata pieniędzy. Aby maksymalnie zabezpieczyć prawa gwaranta, Rapida Money wysyła całą kwotę pożyczki na jego konto. Pieniądze wypłacone zostaną w ciągu 24 godzin, jednak zależy to od tego, jak szybko klient i gwarant uporają się z formalnościami np. nie będzie przeszkód w telefonicznym skontaktowaniu się z nimi. Po zleceniu przelewu, pieniądze znajdą się na koncie gwaranta nie później niż następnego dnia roboczego.

KOSZTY POŻYCZKI W RAPIDA MONEY

Rapida Money, podobnie jak inne firmy pożyczkowe, obarcza klienta standardowymi opłatami za oprocentowanie (stałe w wysokości 10% w skali roku) oraz prowizję zależną od wysokości pożyczki oraz okresu kredytowania.
Koszty pożyczki można lepiej ujrzeć na reprezentatywnych przykładach:

SPŁATA POŻYCZKI

Spłaty pożyczki w Rapida Money należy dokonać według dołączonego do umowy harmonogramu spłat, który zostanie dostarczony także do gwaranta. Spłata może odbyć się wcześniej, niż to zakładane – wtedy klient może liczyć na zwrot kosztów prowizji i oprocentowania, ale nie później – niestety Rapida Money nie przewiduje przesunięcia okresu spłaty rat.

Klient, który nie będzie spłacał pożyczki, musi liczyć się z tym, że Rapida Money w pierwszej kolejności będzie próbowała odzyskać pieniądze od gwaranta. W przypadku, gdy ten nie będzie w stanie finansowo przejąć na siebie spłaty, Rapida Money podejmie kroki prawne – skieruje sprawę do firmy windykacyjnej lub do sądu i komornika. W obu przypadkach, klient zostanie obciążony kosztami postępowania, łącznie z odsetkami karnymi w wysokości 14% w skali roku. Należy również liczyć się z odpowiednim wpisem w BIK, który może w przyszłości przysporzyć sporych problemów z zaciągnięciem jakiejkolwiek pożyczki.