Inbank

Dokładna nazwa firmy: AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Siedziba firmy: Ul. Fabryczna 5A, 00-446
kontakt@inbankpolska.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 801 805 805
Godziny pracy: -
NIP: 1070036848
REGON: 365371021
KRS: 0000635086

Inbank to nowa firma pożyczkowa z ofertą dla polskich klientów. Mimo, iż ze swoją działalnością wystartowała w Polsce dopiero w 2017 roku, zdobyła już wielu wiernych klientów. Nic dziwnego – Inbank właściwie dominuje rynek pożyczek finansowych w swoim ojczystym kraju, Estonii. Do dzisiaj firma ta wypracowała aż 25% udziału w sprzedaży pożyczek ratalnych i 20% rynku pożyczek gotówkowych. Inbank to także świetna opcja dla osób potrzebujących zaciągnąć kredyt na samochód.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE

Typ pożyczki: Ratalna

Maksymalna kwota pożyczki: 50 tysięcy złotych, również w ofercie pożyczki na samochód. W obu przypadkach okres spłaty wynosi od 4 do 72 miesięcy.

Rejestry sprawdzane przez Inbank: Biura Informacji Kredytowej

Potrzebne dokumenty: Ważny dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach, kopia dowodu zakupu samochodu (w przypadku kredytu samochodowego).

Zabezpieczenie: Inbank nie udziela pożyczek z ustanowieniem zabezpieczenia.

Przedłużenie okresu spłaty: Tak.

Odstąpienie od umowy: Tak, w ciągu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MOŻE WZIĄĆ POŻYCZKĘ W INBANK?

Klienci Inbank, aby zaciągnąć pożyczkę w tej firmie, muszą być w wieku co najmniej 22 lat; nie ma jednak zdefiniowanej górnej granicy wieku. Należy też posiadać polskie obywatelstwo (i udokumentować to dowodem osobistym) oraz na stałe mieszkać w Polsce. Kolejnym podstawowym kryterium przyznania pożyczki są dochody – klient musi otrzymywać je regularnie i w kwocie nie mniejszej niż 600 złotych netto miesięcznie. Dodatkowo, klient nie może figurować w żadnej bazie danych Biur Informacji Kredytowej – w przeciwnym wypadku Inbank nie udzieli mu pożyczki.

Pożyczka również posiada kilka wymagań ze strony technicznej, aby klient mógł sprawnie przejść przez proces zaciągania pożyczki. Będą mu do tego potrzebne: konto bankowe, aktywny numer telefonu i adres e-mail, jak też konto klienta założone w inbankpolska.pl

POŻYCZKA W INBANK KROK PO KROKU

Procedura wzięcia pożyczki w Inbank, zarówno w przypadku pożyczki zwykłej jak i pożyczki samochodowej, wygląda właściwie tak samo – z pominięciem przedostatniego kroku.

1. Ustalenie kwoty pożyczki. Kalkulator pożyczkowy, na którym klient może ustawić parametry pożyczki, znajduje się na stronie inbankpolska.pl w zakładce kredyty. Jest to standardowy kalkulator, który ukazuje także klientowi koszty całkowite pożyczki. Jeżeli te warunki odpowiadają klientowi, może on nacisnąć przycisk „złóż wniosek”, który automatycznie przeniesie klienta na stronę z formularzem rejestracyjnym.

2. Rejestracja. Jeżeli jest to pierwsza pożyczka klienta w Inbank, musi on założyć konto w serwisie. Przy rejestracji należy podać najważniejsze dane, niezbędne do utworzenia osobistego konta. Po wypełnionym formularzu, Inbank wyśle do klienta specjalny kod SMS, który należy użyć do podpisania umowy o dostęp do bankowości elektronicznej.

3. Wniosek. Aby złożyć wniosek, klient musi zalogować się do nowo powstałego konta i tam, korzystając z odpowiedniej zakładki wypełnić wniosek. Będą mu do tego potrzebne dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje o zarobkach, numery dowodu osobistego i PESEL.

4. Weryfikacja tożsamości i danych bankowych. Aby poprawnie zweryfikować swoje dane i numer rachunku bankowego należy wykonać przelew weryfikacyjny ze swojego INDYWIDUALNEGO rachunku w wysokości 1 złotego na konto bankowe podane przez Inbank.

5. Przyznanie pożyczki i podpisanie umowy. Inbank weryfikuje wnioski pożyczkowe jeszcze tego samego dnia, jeśli jest to dzień pracy biura. Wnioski złożone poza tymi godzinami opóźnią ten proces do następnego dnia roboczego. Dodatkowym opóźnieniem może być także konieczność przesłania dodatkowych dokumentów (np. poświadczających dochody). O swojej decyzji Inbank zawsze informuje swojego klienta SMS-em oraz e-mailem, ale nawet w przypadku decyzji pozytywnej, przyznana kwota pożyczki może być niższa niż wnioskowana. Jeżeli klientowi odpowiada taka kwota, musi on podpisać elektroniczną umowę pożyczki za pomocą kodu SMS wysłanego przez Inbank.

6. Wypłata. Wypłata pożyczki następuje natychmiastowo po zaakceptowaniu i podpisaniu umowy. Pieniądze znajdą się na koncie klienta najwcześniej w kilka minut (jeżeli posiada on konto w banku BZ WBK), a najpóźniej następnego dnia roboczego.

7. Dostarczenie dokumentów potwierdzających zakup samochodu. Ten krok dotyczy tylko klientów, którzy zaciągają pożyczkę na kupno samochodu. Stosowny dokument (umowa kupna-sprzedaży, faktura) należy dostarczyć w ciągu 30 dni po uzyskaniu pożyczki.

8. Kolejna pożyczka. O kolejną pożyczkę można wnioskować za pomocą swojego konta w inbankpolska.pl, ale dopiero po spłaceniu poprzedniej pożyczki.

KOSZTY POŻYCZKI W INBANK

Każda pożyczka w Inbank obłożona jest pewnymi opłatami: stałymi i opcjonalnymi. Do kosztów stałych zalicza się oprocentowanie (8,85% w przypadku pożyczki zwykłej i 6,99% w przypadku pożyczki samochodowej) i prowizja w wysokości 1,5% od bazowej kwoty pożyczki, doliczana miesięcznie do każdej raty.

Koszty opcjonalne dotyczą dodatkowych czynności wykonywanych przez Inbank, takich jak: wydanie aneksu do umowy (każdorazowo 50 złotych), sporządzenie opinii i kopii dokumentów (50 złotych za każdy dokument) oraz zmiana harmonogramu spłaty rat (0 złotych za pierwszą zmianę i 50 złotych za każdą kolejną).

Koszty przykładowe wyglądają następująco: 5000 złotych w 12 ratach kosztuje 257,80 złotych; 10 tysięcy złotych w 24 ratach – 992,72 złote; 20 tysięcy w 36 ratach – 2968,72 złotych; 50 tysięcy w 72 ratach – 15 200,32 złotych.

SPŁATA POŻYCZKI

Spłata pożyczki następuje według harmonogramu rat dołączonego do umowy, na konto wskazane w tejże umowie oraz w osobistym profilu klienta w inbankpolska.pl. Każdą ratę można spłacić wcześniej, w dogodnym terminie, ale spłata późniejsza (przesunięcie terminu raty) będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które należy uiścić jeszcze przed terminem spłaty.

W przeciwnym wypadku, Inbank zacznie naliczać karne odsetki za nieterminową spłatę w wysokości 13,77% w skali roku. Dłużnik, który nie reaguje na monity i nie spłaca pożyczki, musi liczyć się z tym, że Inbank będzie dochodzić swojej należności w sposób zdecydowany – poprzez przekazanie długu do firmy windykacyjnej lub rozpoczęcie postępowania sądowego, a w następnej kolejności komorniczego (to dodatkowe, wysokie opłaty). Taki klient zostanie również wpisany do bazy BIK.