Feniko

Dokładna nazwa firmy: Dagona Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Fabryczna 12, Tychy
kontakt@feniko.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 801 00 50 22
Godziny pracy: -
NIP: 6462950868
REGON: 366664080
KRS: 0000665953

Feniko to polska marka należąca do firmy Dagona. Jej oferta skierowana jest przede wszystkim do klientów mających problemy finansowe i niską zdolność kredytową – z tego powodu Feniko oferuje jedynie bardzo niskie pożyczki ratalne, które są łatwe dla udźwignięcia przez miesięczny budżet klientów. To sprawia, że Feniko cieszy się szerokim gronem odbiorców.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE

Typ pożyczki: Ratalna

Maksymalna kwota pożyczki: 1000 złotych przy stałej liczbie czterech miesięcznych rat.

Rejestry sprawdzane przez Feniko: BIK, BIG, KRD i ERIF.

Potrzebne dokumenty: Polski, ważny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania gwarantów ani zabezpieczeń.

Przedłużenie okresu spłaty: Nie.

Odstąpienie od umowy: Tak, w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MOŻE WZIĄĆ POŻYCZKĘ W FENIKO?

Aby zostać klientem Feniko, należy być pełnoletnim obywatelem polskim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych (osoby chociażby częściowo ubezwłasnowolnione nie mogą zawierać umów). Pożyczkobiorca musi także na stałe mieszkać w Polsce i posiadać źródło regularnego dochodu. Dochody potrzebne do ocenienia zdolności kredytowej klienta mogą pochodzić z zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, renty lub emerytury.

Feniko sprawdza rejestry kredytowe i gospodarcze, jednak figurowanie w nich może, ale nie musi spowodować automatyczną odmowy udzielenia pożyczki – wiarygodność kredytowa klienta ustalana jest indywidualnie. Automatyczną i ostateczną odmowę spowoduje stan upadłości konsumenckiej klienta, toczące się w tej sprawie postępowanie lub niespłacona pożyczka w Feniko.

Ponadto, aby klient był w stanie zaciągnąć pożyczkę internetowo musi posiadać: aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej.

POŻYCZKA W FENIKO KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty pożyczki. Kwota pożyczki może być ustawiona na suwakach znajdujących się na stronie głównej feniko.pl. Co ważne, klient nie ustawia tam okresu spłaty, gdyż liczba rat zawsze jest taka sama, nawet przy minimalnej kwocie. Kalkulator pokaże natomiast wysokość każdej raty, datę ich spłacenia oraz koszt pożyczki. Po ustawieniu pożądanej kwoty klient musi kliknąć przycisk „złóż wniosek”, by być przekierowanym do formularza rejestracyjnego.

2. Rejestracja. Rejestracja musi być dokonana jedynie przy pierwszym korzystaniu z usług Feniko. Formularz rejestracyjny wymaga tylko podstawowych danych klienta: imienia i nazwiska, numerów PESEL i dowodu osobistego oraz adresu e-mail.

3. Wniosek. Klient zostanie skierowany do wniosku tuż do dokonaniu rejestracji, gdzie trzeba będzie podać bardziej szczegółowe dane, w tym adres oraz wszelkie informacje o zatrudnieniu, dochodach i miesięcznych wydatkach.

4. Ocena zdolności kredytowej klienta i decyzja. Niestety, proces weryfikacji wiarygodności i zdolności kredytowej klienta może zająć Feniko dość dużo czasu, bo aż 24 godziny. Zazwyczaj jednak odbywa się to w krótszym czasie. O swojej decyzji Feniko poinformuje klienta wysyłając do niego SMS oraz e-mail.

5. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. Feniko wymaga wykonania przelewu weryfikacyjnego, mającego potwierdzić dane osobowe i bankowe klienta dopiero po przyznaniu mu pożyczki. Przelew w wysokości 1 grosza należy wykonać tradycyjnie na konto bankowe podane przez Feniko. Niestety nie ma możliwości skorzystania z ekspresowych aplikacji, ani ekspresowych płatności. Klient musi przy tym pamiętać, by wykonać weryfikację używając swojego rachunku bankowego, w którym jest jedynym właścicielem.

6. Wypłata pieniędzy. Feniko wysyła przelew natychmiastowo po zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego od klienta. Moment otrzymania pieniędzy przez klienta zależy przede wszystkim od tego, w jakich godzinach prowadzone są sesje bankowe. Zazwyczaj zaksięgowanie przelewu w każdym wypadku nie zajmuje więcej niż 24 godziny.

7. Kolejne pożyczki. Klient może zalogować się na swój profil na stronie feniko.pl i korzystając z zakładki „złóż wniosek” zaciągnąć kolejną pożyczkę, oczywiście już po spłacie poprzedniej.

KOSZTY POŻYCZKI W FENIKO

Feniko nakłada na swoich klientów koszty udzielenia pożyczki w postaci odsetek stałych w wysokości 10% w skali roku (maksymalnie 28,90 złotych), a także koszty prowizji zależnej od kwoty pożyczki. Prowizja nie przekroczy jednak kwoty 348 złotych.
Przykładowy koszt pożyczki dla maksymalnej kwoty 1000 złotych wynosi 375,65 złotych, przy czym klient będzie musiał spłacać miesięcznie po 344,32 złote (4 raty).

SPŁATA POŻYCZKI

Klient dostanie od Feniko harmonogram spłaty rat, wraz z wpisaną wysokością miesięcznej spłaty i jej datą. Może również sprawdzić te informacje na swoim koncie w feniko.pl, gdzie znajdzie też numer rachunku bankowego, na który będzie musiał wpłacić pieniądze.
Nie trzeba jednak sztywno trzymać się harmonogramu spłaty. Każdy klient ma prawo spłacić całą pożyczkę lub ratę wcześniej. W takim wypadku przysługuje mu zwrot części kwoty prowizji i oprocentowania.
Niestety, jako że Feniko nie przewiduje przedłużenia okresu spłaty bądź też odłożenia terminu płatności jednej raty, pożyczkę należy spłacać terminowo. W przeciwnym razie, Feniko z pewnością nałoży na klienta odsetki karne (14% w skali roku), a jeżeli klient nie będzie reagował na pisemne bądź telefoniczne zawiadomienia, sprawa zostanie skierowana do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub sądu i komornika, co spowoduje znaczny wzrost kosztów pożyczki.
Klient zostanie także wpisany do odpowiednich rejestrów kredytowych, co może w przyszłości powodować problemy z zaciągnięciem jakiejkolwiek pożyczki.