CreditStar

Dokładna nazwa firmy: Creditstar Poland
Siedziba firmy: ul. Emilii Plater 53 - Warsaw Financial Centre, Warszawa
info@creditstar.pl
Strona WWW: www.creditstar.pl
Telefon kontaktowy: 22 307 51 53
Godziny pracy: Pn. - Nd. 09:00 - 20:00
NIP: 5213656885
REGON: 146912819
KRS: 0000479212

CreditStar to międzynarodowa firma z ponad 11-letnim okresem działania na arenie międzynarodowej, w ośmiu krajach świata. W Polsce działa od 2013 roku i specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek finansowych w niskiej kwocie. Do dzisiaj CreditStar udzielił ponad pół miliona pożyczek.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE

Typ pożyczki: Chwilówka; ratalna

Maksymalna kwota pożyczki: 1500 złotych przy pierwszej darmowej pożyczce oraz 7500 złotych przy pożyczkach kolejnych. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku okres spłaty może wynosić maksymalnie 30 dni w przypadku pożyczki-chwilówki. Jeżeli klient potrzebuje więcej niż 30 dni, wówczas udzielana jest mu pożyczka ratalna na okres maksymalnie 3 miesięcy.

Rejestry sprawdzane przez CreditStar: BIK, BIG, KRD i ERIF.

Potrzebne dokumenty: Polski, ważny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania gwarantów ani zabezpieczeń.

Przedłużenie okresu spłaty: Tak, dwukrotnie na 30 dni, nie później niż 5 dni przed ostatecznym terminem spłaty.

Odstąpienie od umowy: Tak, w ciągu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ W CREDITSTAR?

Klient CreditStar musi być pełnoletnim obywatelem Polski i zamieszkiwać w kraju na stałe. Podstawowym wymogiem jest także to, by otrzymywał on tutaj regularne dochody, gdyż to właśnie na tej postawie CreditStar ustala zdolność kredytową klienta i jego możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Oprócz zdolności kredytowej, klient musi posiadać także wiarygodność kredytową, czyli nie może być wpisany do jakiegokolwiek rejestru: BIK, BIG, ERIF i KRD. Nie może także posiadać aktywnej pożyczki w CreditStar.

Ponadto, klient musi być przygotowany także od strony technicznej: musi posiadać aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej.

POŻYCZKA W CREDITSTAR KROK PO KROKU

1. Wybór kwoty i okresu spłaty. Kwota pożyczki standardowo może być ustawiona na suwakach znajdujących się na stronie głównej creditstar.pl. Na suwakach można ustalić termin spłaty (jednorazowy lub ratalny), a także zobaczyć ile będzie wynosić całkowita kwota do spłaty. Po wybraniu pożądanych parametrów klient musi kliknąć przycisk „złóż wniosek”

2. Rejestracja i wniosek. Po powyższym kroku klient zostanie przekierowany do formularza rejestracyjnego, w którym trzeba będzie podać standardowe dane zgodne z wymogami pożyczki. Jest to krok wymagany tylko w przypadku pierwszej pożyczki

3. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. Klient zobowiązany jest do wykonania przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 grosza na konto bankowe wskazane przez CreditStar. Jest to niestety nieuniknione i konieczne do prawidłowego złożenia wniosku. Należy tylko pamiętać, by wykonać ten przelew ze swojego osobistego konta, w którym jest się jedynym właścicielem.

4. Przyznanie pożyczki. Pożyczka zostanie przyznana standardowo w ciągu kilkunastu minut, chyba, że będą potrzebne dodatkowe informacje. Wtedy z klientem skontaktuje się telefonicznie pracownik CreditStar. Wszystkie wnioski rozpatrywane są w czasie pracy biura lub, jeżeli wniosek zostanie złożony poza tymi godzinami, następnego dnia rano. Klient zostanie oczywiście poinformowany o decyzji poprzez SMS oraz e-mail.

5. Wypłata pieniędzy. Pożyczka wysyłana jest niezwłocznie na konto, które zostało użyte do potwierdzenia rejestracji, zaś pieniądze u większości klientów znajdą się na koncie natychmiastowo. CreditStar posiada rachunki w prawie wszystkich polskich bankach, więc przelewy będą traktowane jako transakcje wewnętrzne i realizowane błyskawicznie.

6. Kolejne pożyczki. Klient może wziąć kolejną pożyczkę po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie creditstar.pl i skorzystaniu z zakładki „złóż wniosek”.

KOSZTY POŻYCZKI

W CreditStar każda kolejna pożyczka jest płatna, a klient oddając pożyczone pieniądze musi oddać także koszty prowizji i oprocentowania (10% w skali roku).
Prowizja w CreditStar zależy od kwoty pożyczki, typu (chwilówka czy ratalna) oraz okresu spłaty. Waha się ona od 4,5% do 27%. Tak więc, przy pożyczce w wysokości 5000 złotych, spłacanej w 3 miesięcznych ratach, klient musi oddać dodatkowo 1711, 06 złotych. Przy takiej samej pożyczce z jednorazową spłatą po 30 dniach klient oddaje dodatkowo 1391, 10 złotych.

SPŁATA POŻYCZKI

Spłata pożyczki powinna nastąpić na konto bankowe wskazane przez CreditStar w indywidualnym profilu klienta zgodnie z harmonogramem spłaty wskazanym w umowie pożyczki.
CreditStar oferuje swoim klientom zarówno wcześniejsze jak i późniejsze spłacenie pożyczki. Pożyczkę można spłacić w każdym terminie (o ile nie minął jeszcze termin ostateczny), przez co zmniejszą się także koszty tej pożyczki o niewykorzystany okres kredytowania.
Opóźnienie spłaty pożyczki jest możliwe nawet dwukrotnie, za każdym razem na 30 dni. Musi to jednak nastąpić nie później niż na 5 dni przed ostatecznym terminem spłaty i po wniesieniu odpowiedniej opłaty za przedłużenie.
W przypadku niespłacania pożyczki i nie wykonywania żadnych kroków, by polubownie załatwić sprawę, CreditStar na pewno podejmie zdecydowane kroki – począwszy od wysyłania monitów i naliczania odsetek karnych (14% w skali roku) a skończywszy na przekazaniu długu do windykacji za pomocą zewnętrznej firmy lub sądu. Zadłużony klient znajdzie się także w odpowiednich rejestrach, przez co będzie mu trudniej zaciągnąć w przyszłości kolejną pożyczkę.