Aasa

Dokładna nazwa firmy: Aasa Polska S.A
Siedziba firmy: ul.Hrubieszowska 2, Warszawa
info@aasapolska.pl
Strona WWW: www.aasapolska.pl
Telefon kontaktowy: 801 40 40 40
Godziny pracy: Pon. - Pt.: 8:00 - 19:00
NIP: 5252528111
REGON: 146017266
KRS: 0000411939

Działająca w Polsce od 2010 roku firma pożyczkowa Aasa wywodzi się ze Skandynawii, gdzie znajduje się siedziba firmy Aasa Global. Dzięki swojemu prężnemu działaniu, Aasa rozpoczęła współpracę z dużymi graczami na rynku finansowym, między innymi bankiem BZ WBK. Głównym polem działalności tej firmy jest udzielanie pożyczek ratalnych, przy zachowaniu wszystkich właściwości typowych chwilówek internetowych – proces zaciągnięcia pożyczki odbywa się internetowo, z minimum formalności ze strony klienta, bez wychodzenia z domu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE AASA

Typ pożyczki: Ratalna

Maksymalna kwota pożyczki: 10 000 złotych, przy okresie spłaty od 18 do 24 miesięcy. Pożyczki niższe mogą być zaciągnięte na krótsze okresy: od 2000 do 9000 złotych przy minimalnej ilości 13 rat, a także 1000 złotych przy minimalnej ilości 6 rat.

Rejestry sprawdzane przez AASA: BIK, BIG, KRD i ERIF.

Potrzebne dokumenty: Polski, ważny dowód osobisty. Może być potrzebny, ale nie musi, wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu innych świadczeń.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania gwarantów ani zabezpieczeń.

Przedłużenie okresu spłaty: Nie.

Odstąpienie od umowy: Tak, w ciągu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MOŻE WZIĄĆ POŻYCZKĘ W AASA?

Cały proces pożyczkowy w Aasa przebiega internetowo, więc klient musi być do tego przygotowany – musi posiadać aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej.

Pożyczkobiorca, który stara się o pożyczkę w Aasa, musi być w wieku od 20 do 80 lat. Musi także być obywatelem polskim i posiadać stały adres zamieszkania w Polsce oraz stałe dochody, na podstawie których Aasa dokona oceny jego zdolności kredytowej.

Niestety, klient wpisany w jakikolwiek z rejestrów: BIK, BIG, KRD i EFIR nie uzyska pożyczki w Aasa. Nie ma z kolei wymogu, aby zaciągnąć następną pożyczkę dopiero po spłaceniu poprzedniej – można spłacić tylko połowę pożyczki by wnioskować o następną.

POŻYCZKA W AASA KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty pożyczki i okresu spłaty. Kwota pożyczki może być ustawiona na kalkulatorze pożyczkowym na stronie internetowej aasapolska.pl Kalkulator pokaże także koszt pożyczki oraz wysokość pojedynczej, miesięcznej raty. Po wybraniu pożądanych parametrów klient musi kliknąć przycisk „złóż wniosek”.

2. Rejestracja. Strona przekieruje klienta do formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić danymi osobistymi, adresowymi, informacjami o zatrudnieniu, a także numerami PESEL i dowodu osobistego.

3. Potwierdzenie danych osobowych. W Aasa można potwierdzić swoje dane poprzez konto facebook. Nie jest to wymagane, ale klienci, którzy tego dokonają otrzymają od Aasa rabat w wysokości 10 złotych.

4. Przyznanie pożyczki. Aasa powinna zawiadomić klienta o swojej decyzji w ciągu godziny, zaś klient musi tę decyzję zaakceptować

5. Podpisanie umowy. Klient otrzyma wersję papierową umowy kurierem, który następnie odwiezie ją z powrotem do siedziby Aasa.

6. Wypłata pieniędzy. Aasa nie ma z góry narzuconego sposobu wypłacania pieniędzy. Klient ma trzy opcje do wyboru:

7. Kolejna pożyczka. Klient korzysta ze swojego profilu, przez który może złożyć wniosek.

KOSZTY POŻYCZKI

Niestety, Aasa nie poroponuje swoim klientom żadnej formy darmowej pożyczki. W każdym przypadku, klient musi liczyć się z dodatkowymi kosztami w postaci:

Biorąc pod uwagę powyższe koszty, maksymalna kwota pożyczki w wysokości 10 000 złotych do spłacenia w ciągu dwóch lat, wygeneruje koszty w wysokości 7902 złote, zaś przy kwocie 5000 złotych ukształtuje się na poziomie 3625,57 złotych.

SPŁATA POŻYCZKI W ASAA

Spłata pożyczki powinna nastąpić na konto bankowe wskazane przez Aasa w umowie pożyczki oraz na indywidualnym koncie klienta, gdzie znajduje się także ustalony harmonogram z datą spłaty każdej raty.
Oczywiście, jeżeli klient chce, może spłacić całą pożyczkę lub jej poszczególne raty wcześniej niż wskazuje na to umowa, w każdym dowolnym momencie. W takim wypadku zarówno oprocentowanie jak i inne koszty zmniejszą się proporcjonalnie do okresu kredytowania. Aasa wymaga jednak uprzedniego poinformowania o planowanej wcześniejszej spłacie.

Indywidualny harmonogram spłaty można ustalić także w szczególnych okolicznościach (np. w przypadku choroby lub innych ciężkich zdarzeń losowych). Aasa co prawda nie przewiduje przedłużenia okresu spłaty, ale wykazuje wolę polubownego załatwienia sprawy z klientem, który znalazł się w trudnej sytuacji.

Warto to zrobić, gdyż w przypadku uchylania się od spłaty, Aasa będzie naliczać karne odsetki za nieterminową spłatę w wysokości 14% w skali roku. Bezskutecznie wysyłane wezwania do zapłaty spowodują, że sprawa będzie przekazana do windykacji za pomocą zewnętrznej firmy lub sądu i komornika, co spowoduje znaczny wzrost kosztów pożyczki, gdyż klient zostanie obciążony także kosztami postępowania.