Brak historii kredytowej a szanse na otrzymanie pożyczki

Brak historii kredytowej jest równoznaczny z brakiem zapisów w bazach kredytowych dotyczących między innymi zaciągniętej pożyczki lub kredytu, posiadania karty kredytowej czy też kupowania czegokolwiek na raty. Wiele osób unika pożyczania pieniędzy i zakupów na raty, starając się realizować wszystkie cele z bieżących środków lub oszczędności. W ten sposób jednak nie ma możliwości zbudowania historii kredytowej – ani negatywnej, ani pozytywnej. Brak historii kredytowej może być jednym z powodów odrzucenia naszego wniosku o pożyczkę lub kredyt – zwłaszcza w przypadku wnioskowania o wyższe kwoty. Czym jest historia kredytowa? Jak ją zbudować, by być wiarygodnym klientem w oczach firm pożyczkowych i banków?

Historia kredytowa – co to?

Historia kredytowa zawiera wpisy dotyczące zaciąganych przez klienta zobowiązań. Informacje te gromadzone są w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK). W BIK-u znajdują się wpisy o spłaconych aktualnie oraz już spłaconych zobowiązaniach. Historia kredytowa może być:

BIK gromadzi oraz przetwarza dane pożyczkobiorców i kredytobiorców. Niemalże za każdym razem, gdy klient wnioskuje o kredyt, pożyczkę lub rozłożenie danego zakupu na raty, informacja o tym zostaje przesłana do BIK-u. Informacje o zobowiązaniach są aktualizowane wraz z ich spłatą (lub brakiem spłaty).

Na podstawie znajdujących się w bazie BIK-u informacji powstaje historia kredytowa poszczególnych klientów. Dzięki temu firmy pożyczkowe, banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą oszacować ryzyko kredytowe, gdy dany klient wnioskuje o udzielnie pożyczki lub kredytu. Osoby, które mogą pochwalić się pozytywną historią kredytową, są oceniane jako rzetelni pożyczkobiorcy. Dzięki temu łatwiej im uzyskać wyższą pożyczkę na zakup samochodu czy też kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania. Nawet niewielkie, lecz spłacone w terminie zobowiązania pozytywnie wpływają na historię kredytową. Z tego też względu wielu specjalistów z branży finansowej zaleca osobom, które planują w niedalekiej przyszłości starać się o kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania, zaciągnięcie jakiejkolwiek pożyczki i spłacenie jej w terminie.

Informacje w BIK – jak długo są przechowywane?

Na podstawie ustawy Prawo bankowe (art. 105a ust. 4 i 5) dane o wszystkich przyznawanych w Polsce kredytach i pożyczkach mogą być przechowywane oraz przetwarzane przez BIK przez okres 12 lat od dnia ich spłaty. Dane te mogą być wykorzystywane do celów statystycznych. Dla takich celów zgoda pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) nie jest wymagana. A jak sytuacja wygląda w przypadku przechowywania danych w BIK-u o bieżących lub zaległych zobowiązaniach?

Dane o bieżących zobowiązaniach znajdują się w BIK-u przez cały okres kredytowania. Informacje o spłaconych zobowiązaniach mogą być widoczne przez kolejne lata, jeżeli tylko klient wyrazi zgodę na przetwarzanie takich danych. Bez wyrażenia odpowiedniej zgody dane o spłaconych zobowiązaniach nie będą widoczne dla firm pożyczkowych, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych, chcących sprawdzić historię kredytową danego klienta. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych o spłaconym zobowiązaniu nie działa więc na korzyść rzetelnego pożyczkobiorcy / kredytobiorcy. Warto więc wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o konkretnym zobowiązaniu po jego spłacie.

Dane o niespłacanych w terminie zobowiązaniach są przechowywane w bazie BIK-u przez okres 5 lat od spłaty pożyczki lub kredytu. Informacje te są przetwarzane nawet bez zgody klienta. Dane o niespłaconych zobowiązaniach przekazywane są do BIK-u, jeżeli:

  1. opóźnienie w spłacie raty pożyczki lub kredytu wynosi co najmniej 60 dni,
  2. upłynęło 30 dni od dnia, w którym wierzyciel poinformował dłużnika o zamiarze dotyczącym przetwarzania danych na temat konkretnego, niespłacanego zobowiązania.

Brak historii kredytowej – jakie mam szanse na otrzymanie pożyczki?

Każdy bank weryfikuje potencjalnego kredytobiorcę oraz jego historię kredytową w bazie BIK-u. Gdy dany klient nie ma żadnej historii kredytowej, instytucja może odmówić wypłaty kredytu lub udzielić go na nieco mniej korzystnych warunkach. W przypadku takich osób banki mogą powołać się na zwiększone ryzyko kredytowe.

W przypadku firm pożyczkowych nie zawsze brak historii jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku o pożyczkę. Na rynku działają pożyczkodawcy, którzy nawet nie sprawdzają klienta w bazie BIK-u. Pożyczkobiorca musi się jednak liczyć z tym, że informacje o nim mogą być sprawdzone w innych bazach, np. Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) lub Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Jeżeli w tych rejestrach odnotowane będą negatywne wpisy o kliencie, firma pożyczkowa może odrzucić jego wniosek. Nie ma to jednak bezpośredniego związku z brakiem historii kredytowej w BIK-u.

Alternatywą dla osób, które posiadają na swoim koncie jakiekolwiek zadłużenie, są pożyczki dla zadłużonych. W swej ofercie mają je m.in. Wonga oraz Miloan.